(BĐT) - Ngày 7/9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.
Có ý kiến đề nghị bổ sung chỉ tiêu “tiêm chủng vaccine cho nhân dân” vào nhóm “Y tế và chăm sóc sức khỏe” thuộc Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia. Ảnh: Lê Tiên

Có ý kiến đề nghị bổ sung chỉ tiêu “tiêm chủng vaccine cho nhân dân” vào nhóm “Y tế và chăm sóc sức khỏe” thuộc Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia. Ảnh: Lê Tiên

Trình bày Tờ trình Dự án Luật, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, trong bối cảnh mới, Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Phạm vi sửa đổi, bổ sung là thay thế Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 89/2015/QH13, các nội dung khác quy định tại Luật này vẫn giữ nguyên.

Tại phiên họp, các đại biểu đồng tình với sự cần thiết ban hành luật và trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2 theo quy trình tại một kỳ họp. Tuy nhiên, cần kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ nghiên cứu, đánh giá tổng thể toàn diện 5 năm thực hiện Luật Thống kê để xem xét, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều hoặc sửa toàn diện trong thời gian tới.

Tại Phiên họp, có ý kiến đề nghị cần xem xét, bổ sung một số chỉ tiêu như “tiêm chủng vaccine cho nhân dân” vào nhóm “Y tế và chăm sóc sức khỏe”. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung nhóm chỉ tiêu liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 như: tỷ lệ hộ nông dân người dân tộc thiểu số làm kinh tế nông - lâm nghiệp hàng hóa; tỷ lệ lao động người dân tộc thiểu số chuyển sang làm các ngành, nghề công nghiệp…