Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội bổ sung 4.000 tỷ đồng vốn đối ứng năm 2016 cho các dự án sử dụng vốn ODA từ nguồn thu CPH doanh nghiệp nhà nước.
Dự án cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu Tp.HN vẫn cần tới hơn 400 tỷ đồng vốn đối ứng để hoàn ứng và thanh toán thuế dù hoàn thành từ đầu năm 2015

Dự án cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu Tp.HN vẫn cần tới hơn 400 tỷ đồng vốn đối ứng để hoàn ứng và thanh toán thuế dù hoàn thành từ đầu năm 2015

Cụ thể, nếu đề xuất này được thông qua, Bộ GTVT sẽ nhận thêm 3.210 tỷ đồng; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận 260 tỷ đồng; các địa phương nhận 530 tỷ đồng vốn đối ứng năm 2016 cho các dự án, chương trình sử dụng vốn vay ODA.

“Để có nguồn đẩy nhanh tiến độ các dự án, trong khi chờ Quốc hội cho phép, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước 50% số vốn bổ sung nêu trên”, Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị.

Được biết, các dự án đủ điều kiện xem xét bổ sung vốn đối ứng theo tiêu chí của Bộ Kế hoạch và đầu tư đưa ra trong năm 2016 là 36 dự án có nhu cầu bổ sung vốn đối ứng là 9.284 tỷ đồng. Trong đó, Bộ GTVT là 8.488 tỷ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông nông là 260 tỷ đồng của 6 dự án; các địa phương là 535,3 tỷ đồng của 12 dự án.

Các dự án không đủ điều kiện xem xét bổ sung vốn đối ứng trong năm 2016 là 2.680,1 tỷ đồng, trong đó các bộ ngành là 2.193 tỷ đồng; các địa phương là 487 tỷ đồng.

Theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, tổng số kế hoạch vốn đối ứng năm 2016 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành và địa phương là 4.264,5 tỷ đồng (chưa bao gồm phần đối ứng cho ngân sách địa phương chịu trách nhiệm cân đối), trong khi tổng nhu cầu vốn đối ứng năm 2016 của các bộ ngành, địa phương là 11.964 tỷ đồng.

Theo Đầu tư