(BĐT) - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa đề xuất 3 phương án xử lý dứt điểm tồn tại tại Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình để không ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Tập đoàn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Phương án 1 là khoanh tất cả các khoản nợ còn phải trả trong 5 năm (đến hết ngày 31/12/2024), bao gồm nợ gốc, lãi, lãi quá hạn… với tổng số tiền là 5.709 tỷ đồng. Cho phép khoanh nợ 5 năm (đến ngày 31/12/2024) đối với khoản nợ giữa Tập đoàn và Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình. Đồng thời, sửa Luật số 71/2014/QH13 áp dụng đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất là 5%.

Phương án 2 là thực hiện các thủ tục chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tập đoàn tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

Phương án 3 là thực hiện các thủ tục để Công ty tạm ngừng kinh doanh, giải thể hoặc xem xét việc tiến hành phá sản theo quy định của pháp luật.

Tại dự án này, Vinachem đã đầu tư tổng số tiền là 2.313,7 tỷ đồng; đã trả nợ các khoản vay đầu tư Dự án đến hạn cho Bộ Tài chính, các ngân hàng và hỗ trợ vốn lưu động cho Công ty đến ngày 31/7/2019 tổng số tiền là 4.377,6 tỷ đồng.

Ngày 5/9, Kiểm toán Nhà nước bắt đầu kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý sử dụng vốn đầu tư tại Dự án.