Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn viên dịch vụ việc làm.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tại dự thảo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất 3 hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn viên dịch vụ việc làm gồm: 1. Tư vấn viên chính dịch vụ việc làm hạng II; 2. Tư vấn viên dịch vụ việc làm hạng III; 3- Nhân viên tư vấn dịch vụ việc làm hạng IV.

Theo dự thảo, viên chức tư vấn viên dịch vụ việc làm phải đạt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp như sau: 1- Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của người viên chức trong hoạt động nghề nghiệp; 2- Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 3- Trung thực, khách quan, thẳng thắn, làm việc khoa học; thái độ khiêm tốn, đúng mực khi tiếp xúc với nhân dân; tôn trọng đồng nghiệp, có ý thức đấu tranh với những hành vi sai trái, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 4- Có ý thức phối hợp, giúp đỡ đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác.

Dự thảo nêu rõ, viên chức thăng hạng từ chức danh Nhân viên tư vấn dịch vụ việc làm (hạng IV) lên chức danh Tư vấn viên dịch vụ việc làm (hạng III) phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của Tư vấn viên dịch vụ việc làm và có thời gian giữ chức danh Tư vấn viên dịch vụ việc làm (hạng IV) hoặc tương đương tối thiểu là 5 năm, trong đó, thời gian gần nhất giữ chức danh Nhân viên tư vấn dịch vụ việc làm (hạng IV) tối thiểu 3 năm.

Đối với việc thăng hạng lên chức danh Tư vấn viên chính dịch vụ việc làm (hạng II), thời gian viên chức giữ chức danh Tư vấn viên dịch vụ việc làm (hạng III) hoặc tương đương phải tối thiểu là 9 năm, trong đó, thời gian gần nhất giữ chức danh Tư vấn viên dịch vụ việc làm (hạng III) tối thiểu là 3 năm.

Theo VGP