Đề nghị cập nhật danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các cơ quan, địa phương, hiệp hội ngành nghề cũng như các doanh nghiệp đề nghị cung cấp thông tin hàng hóa cập nhật Danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được.
Việc cập nhật Danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được nhằm rà soát hàng hóa mới được sản xuất cũng như hàng hóa đến nay đã dừng sản xuất/cung cấp ra thị trường. Ảnh minh họa: Nhã Chi
Việc cập nhật Danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được nhằm rà soát hàng hóa mới được sản xuất cũng như hàng hóa đến nay đã dừng sản xuất/cung cấp ra thị trường. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Việc cập nhật Danh mục nhằm tiếp tục giải quyết vướng mắc phát sinh, đồng thời rà soát hàng hóa đã được sản xuất mới xuất hiện trên thị trường cũng như hàng hóa đến nay đã dừng sản xuất/cung cấp ra thị trường.

Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ căn cứ theo lĩnh vực phụ trách tiến hành tổng hợp, lập báo cáo chi tiết về hàng hóa trong nước đã sản xuất được (không tính trường hợp dự kiến sản xuất, có khả năng sản xuất theo nhu cầu) theo Danh mục được đề xuất.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế, đề nghị tổng hợp thông tin hàng hóa. Trong đó, nêu rõ tên mặt hàng; ký hiệu quy cách và mô tả đặc tính kỹ thuật của hàng hóa; đơn vị sản xuất, các tiêu chuẩn của hàng hóa (nếu có)…

Bộ KH&ĐT nêu rõ, căn cứ tình hình sản xuất thực tế, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị rà soát đối với những hàng hóa đã có trong Danh mục nhưng đến nay không còn sản xuất, lưu thông trên thị trường để điều chỉnh cho phù hợp. Đối với các hàng hóa trong 2 lần cập nhật Danh mục liên tiếp không có cơ quan, đơn vị nào đăng ký sản xuất được, Bộ sẽ tiến hành xem xét loại bỏ khỏi Danh mục.

Thời gian cập nhật Danh mục trước ngày 11/11/2022.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư