(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa đề nghị các bộ, địa phương đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030. Theo đó, 14 bộ được Bộ KH&ĐT đề nghị khẩn trương hoàn thành công tác này.
Về việc triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021 -2030, dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ có thêm 10 quy hoạch tỉnh lập xong và gửi xin ý kiến, trình thẩm định. Ảnh: Song Lê

Về việc triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021 -2030, dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ có thêm 10 quy hoạch tỉnh lập xong và gửi xin ý kiến, trình thẩm định. Ảnh: Song Lê

Bộ KH&ĐT cho biết, qua tổng hợp, các bộ, ngành, địa phương đang triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 theo nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt. Trong đó, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã trình Quốc hội xem xét, phê duyệt tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khỏa XV; 3/38 quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt; 14/38 quy hoạch ngành quốc gia đã lập xong, lấy ý kiến, trình thẩm định, phê duyệt (trong đó có 3 quy hoạch đã được tổ chức thẩm định xong, 1 quy hoạch đang trình thẩm định)…

Đối với quy hoạch tỉnh, có 2 quy hoạch đã thẩm định xong, đang hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; 2 quy hoạch đã lập xong, trình thẩm định; 4 quy hoạch đã gửi xin ý kiến và đang hoàn thiện để trình thẩm định. Dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ có thêm 10 quy hoạch tỉnh lập xong và gửi xin ý kiến, trình thẩm định.

Để tăng cường công tác triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ KH&ĐT đề nghị 14 bộ, gồm: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Quốc phòng; Công an tập trung chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị được phân công giao nhiệm vụ lập quy hoạch đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.