(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (KHVĐTC) năm 2019.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành việc thông báo hết số vốn KHVĐTC năm 2019 đã được Thủ tướng giao, khẩn trương nhập dự toán cho các dự án đầu tư công trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS).

Thời hạn và giải ngân KHVĐTC của các dự án sử dụng vốn ngân sách trung tương trong nước (bao gồm các dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia), vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước là đến 31/12/2019.

Còn KHVĐTC năm 2017 đã được chuyển sang năm 2018, chỉ được giải ngân đến hết ngày 31/12/2018. Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc kéo dài thời gian giải ngân KHVĐTC sang năm 2019 theo từng Dự án.

Đối với các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, phần vốn nước ngoài đã được bố trí KHVĐTC hàng năm và đã được Chính phủ Việt Nam nhận nợ nhưng chưa giải ngân, thời gian thực hiện và giải ngân được kéo dài dến hết ngày 31/12/2019.