(BĐT) - Ngày 3/2/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành giai đoạn 1.
Phối cảnh sân bay Long Thành. Ảnh: ACV.

Phối cảnh sân bay Long Thành. Ảnh: ACV.

Chính phủ quyết nghị giao Hội đồng thẩm định nhà nước khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành giai đoạn 1 bảo đảm chất lượng, trình Thủ tướng xem xét, quyết định đầu tư Dự án trong tháng 3/2020. Trong đó, điều chỉnh diện tích đất giai đoạn 1 từ 1.165 ha lên khoảng 1.810 ha cho phù hợp với nhu cầu hoạt động khai thác giai đoạn 1…

Nghị quyết giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông kết nối khu vực CHKQT Long Thành với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đồng bộ từng giai đoạn đầu tư theo định hướng trở thành cảng hàng không trung chuyển của khu vực và quốc tế. Trước mắt, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai; cân đối, huy động các nguồn lực giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn 1...