(BĐT) - Tại Hội nghị liên ngành triển khai Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tổ chức ngày 21/3 tại Cần Thơ, ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh yêu cầu triển khai các giải pháp tổng thể đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường các nước thành viên CPTPP.
Thúc đẩy phát triển nông nghiệp chế biến để nâng cao giá trị xuất khẩu hàng hóa. (Ảnh Internet)

Thúc đẩy phát triển nông nghiệp chế biến để nâng cao giá trị xuất khẩu hàng hóa. (Ảnh Internet)

Theo ông Trần Tuấn Anh, việc chủ động tham gia, đàm phán và ký kết Hiệp định CPTPP thể hiện chủ trương xuyên suốt, mang tính nhất quán của Đảng và Chính phủ Việt Nam đối với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. CPTPP được ký kết chứng tỏ năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam lên tầng nấc mới.

Tại Hội nghị, đại diện của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày về các nội dung cụ thể, thiết thực liên quan đến việc hướng dẫn triển khai CPTPP như: Quy tắc xuất xứ trong CPTPP và vấn đề tận dụng ưu đãi trong các FTA; cam kết mở cửa thị trường, cắt giảm thuế quan của các nước thành viên CPTPP dành cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam; cam kết mở cửa thị trường, cắt giảm thuế quan của Việt Nam cho các nước thành viên CPTPP; các vấn đề đặt ra đối với việc phát triển nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khi Việt Nam tham gia CPTPP...

Ngày 24/1/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 121/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 121/QĐ-TTg, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 456/QĐ-BCT về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP vào ngày 1/3/2019. Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và công chúng nắm vững, hiểu đúng và hiểu nhất quán các cam kết.