(BĐT) - Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam… về việc đẩy mạnh triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, xây dựng và phê duyệt  chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trong phạm vi trách nhiệm của mình; khẩn trương công bố công khai mạng lưới tư vấn viên pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ. Đồng thời, xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu về văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật và triển khai thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật.

Đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư pháp đề nghị các đơn vị chỉ đạo Sở Tư pháp làm đầu mối tham mưu, triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trong phạm vi địa phương; cân đối, bảo đảm nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.