Yêu cầu xử lý số tiền sai phạm hơn 119,7 tỷ đồng của Đề án 47

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện và đa khoa khu vực liên huyện, giai đoạn 2008 - 2010...

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện và đa khoa khu vực liên huyện, giai đoạn 2008 - 2010 theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 47) tại Bộ Y tế và UBND các tỉnh: Điện Biên, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đắk Nông, Tiền Giang, Vĩnh Long.

IMG

Ảnh minh họa: Lê Tiên

Theo đó, nội dung thanh tra gồm: Công tác tổ chức triển khai thực hiện Đề án 47 của Bộ Y tế và của các tỉnh; Thanh tra việc thực hiện dự án thuộc Đề án 47 (mỗi tỉnh 2 dự án). 

 

Qua công tác thanh tra, Thanh tra Chính phủ cho biết, bên cạnh một số ưu điểm mà Đề án đạt được như: góp phần đưa dịch vụ y tế về gần dân, nâng cao năng lực, chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân tại các bệnh viện tuyến huyện, góp phần giảm tình trạng quá tải cho tuyến trên… thì việc thực hiện Đề án cũng tồn tại nhiều thiếu sót, vi phạm. 

 

Cụ thể, ngoài thiếu sót về một số mặt, liên quan đến việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình, chế độ tài chính, kế toán tại 6 tỉnh cũng được nhắc đến, như: Công tác lập, thẩm định, phê duyệt một số dự án còn chậm, thời gian thực hiện các dự án đầu tư kéo dài; quy mô giường bệnh các dự án được UBND tỉnh phê duyệt vượt so với quy mô phê duyệt tại Đề án. Đây là một trong những nguyên nhân làm tăng tổng mức đầu tư của các dự án; Tư vấn lập dự án chưa sát thực tế, nên khi triển khai phải điều chỉnh tổng mức đầu tư do phát sinh, điều chỉnh hạng mục dự án… Công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán công trình còn thiếu sót, sai phạm: Thiết kế kỹ thuật một số chi tiết của công trình chưa hợp lý dẫn đến thay đổi, bổ sung trong quá trình thi công; công tác lập dự toán chưa đảm bảo tính chính xác về khối lượng theo thiết kế kỹ thuật được duyệt, tính thừa, thiếu khối lượng một số hạng mục công việc và áp dụng mã định mức cho một số việc chưa đúng dẫn đến giá trị dự toán không chính xác, làm phát sinh tăng, giảm trong quá trình thi công, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Giá trị thừa làm tăng giá trị công trình là 1.079,688 triệu đồng.  

 

Chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 45 Luật Xây dựng và Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

 

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, công tác đấu thầu còn triển khai chậm so với kế hoạch đấu thầu, năng lực một số đơn vị tư vấn đấu thầu còn yếu kém nên việc chấm thầu còn sai sót. Công tác nghiệm thu khối lượng của một số công việc theo dự toán trúng thầu, chưa căn cứ vào khối lượng thi công thực tế, dẫn đến nghiệm thu thanh toán vượt so với thực tế thi công. Tổng giá trị sai phạm phát hiện và loại ra khỏi giá trị quyết toán công trình là 8.508,692 triệu đồng…

 

Theo Thanh tra Chính phủ, những thiếu sót, sai phạm nêu trên, thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án của tỉnh (nhất là Giám đốc Sở Y tế), chủ đầu tư các dự án và các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ cụ thể hoặc tham gia trong quá trình thực hiện Đề án. 

 

Bộ Y tế với vai trò cơ quan quản lý, thường trực đề án còn chưa hướng dẫn, kiểm tra kịp thời các địa phương, chưa tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương có hướng xử lý, khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án trong việc để các địa phương đầu tư dàn trải trong điều kiện thiếu vốn, gây lãng phí trong đầu tư. 

 

Để khắc phục những thiếu sót, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế tăng cường công tác quản lý, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Đề án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật… UBND của 6 tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư các dự án tổ chức rà soát lại hồ sơ các gói thầu, căn cứ kết quả thanh tra cụ thể đối với từng gói thầu, xác định lại giá trị công trình trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán…

 

Ngoài ra, UBND các tỉnh xử lý số tiền sai phạm về kinh tế là 119.700,865 triệu đồng.   

Bích Khánh

trungnam