Yêu cầu nâng cao chất lượng bảo trì Dự án BOT

(BĐT) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) vừa có công điện gửi các Cục quản lý đường bộ (QLĐB), Sở GTVT quản lý đường BOT, các doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư BOT và các Ban QLDA liên quan yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao chất lượng công tác bảo trì đường bộ đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT đã đưa vào khai thác.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nâng cao chất lượng bảo trì Dự án BOT. Ảnh: Tường Lâm
Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nâng cao chất lượng bảo trì Dự án BOT. Ảnh: Tường Lâm

Theo đó, TCĐB yêu cầu các Cục QLĐB, Sở GTVT tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp dự án, Nhà đầu tư BOT và các đơn vị liên quan tăng cường cong tác đảm bảo an toàn giao thông; sửa chữa kịp thời các hư hỏng trong thời gian khai thác (bao gồm cả giai đoạn bảo hành); nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên. Trường hợp công trình BOT hư hỏng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, chất lượng bảo trì mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã bị nhắc nhở nhưng không sửa chữa khắc phục hoặc sửa chữa chậm gây mất an toàn giao thông, các Cục QLĐB, Sở GTVT báo cáo và đề xuất TCĐB dừng thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ theo phân cấp của Bộ GTVT.

Tuấn Dũng