Yêu cầu đầu tư công tiết kiệm, hiệu quả

(BĐT) - Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của ngành Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nhận định, vẫn có nhiều yếu tố thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2016, như: FDI tăng cao và dự kiến đạt kết quả khả quan; công nghiệp chế biến, chế tạo được dự báo phục hồi và tiếp tục tăng trưởng… 

Để đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra năm 2016, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải luôn quán triệt tinh thần đầu tư tiết kiệm, hiệu quả. “Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư công rất hạn chế, phải lựa chọn những dự án thực sự cấp bách, cấp thiết, phải quan tâm và quán triệt chủ trương này trong xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020” – Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu, toàn ngành KH&ĐT phải đổi mới tư duy phát triển hơn nữa để giải quyết các nút thắt về thể chế. Đối với quản lý đầu tư trong nước và nước ngoài, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, không thu hút đầu tư nước ngoài bằng mọi giá, mà phải chọn lọc các dự án để hỗ trợ cho quá trình tái cơ cấu kinh tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.      

Trung Hiếu