Yên Bái cần năng động, sáng tạo và huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng

Đó là một trong những nội dung kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Tây Bắc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo mới đây.

Đó là một trong những nội dung kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Tây Bắc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo mới đây.

IMG

Yên Bái cần chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác y tế, giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân                                       Ảnh: Lê Tiên

Huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng

 

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, mặc dù đã cố gắng nhưng cho đến nay, Yên Bái vẫn là tỉnh nghèo, có nhiều khó khăn, thách thức: kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông còn bất cập; tài nguyên, khoáng sản đã được quản lý nhưng chưa chặt chẽ; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (29,5%)…  Do đó, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh cần năng động, sáng tạo và huy động nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng về giao thông, thủy lợi, điện… 

 

Bên cạnh đó, Tỉnh cần khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, phát triển công nghiệp chế biến để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị của các sản phẩm hàng hóa. Tỉnh cũng cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

 

Trong nội dung kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Yên Bái chú trọng phát triển nông, lâm nghiệp làm tiền đề xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững; phát huy lợi thế về đất đai, lao động, xây dựng và nhân rộng mô hình để tăng năng suất lao động trong nông nghiệp, lâm nghiệp; làm tốt công tác định canh, định cư và bố trí sắp xếp lại dân cư, gắn bố trí ổn định dân cư với thực hiện Chương trình nông thôn mới.

 

Ngoài ra, Tỉnh cũng phải chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và bền vững, chăm lo đời sống cho đồng bào thiểu số, đồng bào nghèo, vùng khó khăn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dạy nghề, tạo việc làm, công tác y tế, giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân…

 

Ưu tiên hỗ trợ vốn thực hiện các dự án quan trọng

 

Về hỗ trợ vốn cho tỉnh Yên Bái thực hiện dự án Đường tránh ngập TP. Yên Bái nối với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là dự án quan trọng và cấp thiết, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối bổ sung nguồn vốn cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Về bổ sung vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) cho Bệnh viện đa khoa tuyến huyện, phòng khám đa khoa khu vực; kiên cố hóa trường, lớp học và nhà ở công vụ cho giáo viên; đường giao thông đến trung tâm xã; giải pháp là trước mắt, Tỉnh sử dụng số vốn TPCP được giao giai đoạn 2012 – 2015 để thực hiện; đồng thời giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ có liên quan tổng hợp nhu cầu bổ sung đối với các dự án thuộc danh mục sử dụng vốn TPCP nhưng còn thiếu vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét để trình Quốc hội.

 

Đối với đề nghị bổ sung quy hoạch sân golf của tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Tỉnh lập hồ sơ đề nghị bổ sung vào quy hoạch theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ; giao Bộ KH&ĐT tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Đối với việc cải tạo hệ thống hành lang, lề đường, rãnh thoát nước Quốc lộ 70 để đảm bảo an toàn giao thông, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương xem xét, xử lý cụ thể, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.     

Tuấn Dũng

ngocthanh