Xuất siêu cao - điểm sáng kinh tế năm 2012

Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới và kinh tế trong nước, kết quả xuất khẩu năm 2012 tăng 18,3% và đạt mức xuất siêu cao sau gần 20 năm được coi là một điểm sáng kinh tế. Tuy nhiên, hiệu quả xuất khẩu chưa cao, vì sao?

Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới và kinh tế trong nước, kết quả xuất khẩu năm 2012 tăng 18,3% và đạt mức xuất siêu cao sau gần 20 năm được coi là một điểm sáng kinh tế. Tuy nhiên, hiệu quả xuất khẩu chưa cao, vì sao? 

IMG

 Thiết bị phụ tùng là một trong những mặt hàng công nghiệp có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh                                                                         Ảnh: Nhã Chi

 

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 12/2012 ước tính đạt 10,6 tỷ USD, tăng 6,5% so với tháng trước và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2011. Như vậy, kim ngạch nhập khẩu cả năm 2012 đạt 114,3 tỷ USD, tăng 7,1% so với năm trước.

 

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 12/2012 ước tính đạt 10,4 tỷ USD, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung cả năm 2012, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 114,6 tỷ USD, tăng 18,3% so với năm 2011. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 42,3 tỷ USD, tăng 1,3% so với năm 2011; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (gồm cả dầu thô) đạt 72,3 tỷ USD, tăng 31,2%.

 

Nếu không kể dầu thô thì kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2012 đạt 63,9 tỷ USD, tăng 33,5% so với năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của khu vực FDI năm 2012 tăng 18,9%. 

 

Nhiều sản phẩm thuộc nhóm hàng công nghiệp có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, như: điện tử máy tính; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị phụ tùng. Các mặt hàng xuất khẩu truyền thống vẫn giữ mức tăng khá là dây và cáp điện, gốm sứ; gỗ và sản phẩm gỗ…

IMG

Theo đại diện Tổng cục Thống kê, sở dĩ xuất siêu cả nước năm nay cao chủ yếu là do cơ cấu kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm nay có sự thay đổi so với năm trước. Trong đó, chủ yếu là tăng kim ngạch của điện thoại và linh kiện, ước tính tăng 6,2 tỷ USD (tăng 97,7%), tiếp đó, tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 51,7 tỷ USD, tăng 49,9% và chiếm 45,1%. 

 

Mặc dù đây là lần đầu tiên xuất siêu cao sau gần hai mươi năm, song theo đại diện Tổng cục Thống kê thì các mặt hàng trên đều thuộc nhóm hàng có tỷ trọng gia công cao, điều này phản ánh hiệu quả xuất khẩu và lượng ngoại tệ thực thu thấp. Đối với một số mặt hàng khác thì xuất siêu cao nhưng chỉ là tăng về lượng, còn giá bán lại giảm hơn so với năm 2011 và không có lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam. Mặt khác, đầu vào của những mặt hàng này chủ yếu là nhập khẩu. Để khắc phục thực trạng này, các chuyên gia cho rằng, cần đẩy mạnh tính liên kết chuỗi giá trị sản phẩm, phát triển công nghiệp hỗ trợ, thay vì gia công, lắp ráp. Có như vậy, hoạt động xuất khẩu mới mang lại hiệu quả cao hơn. 

Thanh Tú

 

trungnam