Xuất khẩu 4 tháng đầu năm tăng 22,1%

Tính cộng dồn 4 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu đạt 33.406 triệu USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2011. Các mặt hàng mang lại giá trị xuất khẩu chủ yếu trong tháng 4/2012 gồm: dệt may (1.100 triệu USD); dầu thô (685 triệu USD); thủy sản (ước tính 500 triệu USD

 Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố tình hình xuất nhập khẩu tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, tổng giá trị xuất khẩu ước tính tháng 4/2012 là 8.600 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước là 3.315 triệu USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 5.285 triệu USD. 

 Tính cộng dồn 4 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu đạt 33.406 triệu USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2011. Các mặt hàng mang lại giá trị xuất khẩu chủ yếu trong tháng 4/2012 gồm: dệt may (1.100 triệu USD); dầu thô (685 triệu USD); thủy sản (ước tính 500 triệu USD)…

 

Về giá trị nhập khẩu, tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu tháng 4/2012 ước đạt 9.000 triệu USD, trong đó, khu vực kinh tế trong nước là 4.350 triệu USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 4.650 triệu USD. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, giá trị nhập khẩu đạt 33.582 triệu USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2011.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: điện tử, máy tính và linh kiện (850 triệu USD); xăng dầu (730 triệu USD); sắt thép (560 triệu USD)… 

Hải Bình

 

trungnam