Xử lý cán bộ đi ăn với chủ đầu tư trong khi xử lý vi phạm

Đây là một trong các nội dung của dự thảo Quyết định của UBND Thành phố ban hành Quy chế xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức làm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đây là một trong các nội dung của dự thảo Quyết định của UBND Thành phố ban hành Quy chế xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức làm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

IMG

Ảnh minh họa: LTT

Theo đó, Quy chế quy định việc xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức làm công tác quản lý trật tự xây dựng của thành phố Hà Nội khi để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng do buông lỏng quản lý hoặc khi các vi phạm trật tự xây dựng không được giải quyết đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định của Nhà nước.

 

Theo dự thảo Quy chế, cán bộ, công chức Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn bị xử lý kỷ luật khiển trách khi: không phát hiện vi phạm pháp luật xây dựng đối với 1 công trình vi phạm có chiều cao từ 3m trở lên và không lập biên bản kịp thời theo đúng quy định; khi phát hiện ra công trình vi phạm pháp luật xây dựng hoặc nhận được thông tin của nhân dân về công trình vi phạm pháp luật xây dựng, không thực hiện lập biên bản theo đúng quy định trong thời gian 2 ngày; quá thời hạn 24 giờ sau khi đã lập biên bản ngừng thi công đối với công trình vi phạm, không báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn hoặc Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã; báo cáo nội dung không phản ánh đúng sự thật tình hình vi phạm quản lý trật tự xây dựng đô thị tại xã, phương, thị trấn.

 

Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương đối với những lỗi vi phạm có tính chất nghiêm trọng hơn ở mức kỷ luật khiển trách. Hành vi nhận tiền hoặc hiện vật (chưa tới mức xử lý hình sự), đi ăn uống hoặc tham gia các hoạt động khác theo lời mời của chủ đầu tư trong quá trình xử lý vi phạm pháp luật xây dựng cũng sẽ bị xử lý kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương.

 

Các cán bộ, công chức làm công tác quản lý trật tự xây dựng sẽ bị kỷ luật, buộc thôi việc khi buông lỏng quản lý dẫn tới trên địa bàn phụ trách để xảy ra một hoặc nhiều công trình xây dựng vi phạm pháp luật xây dựng với quy mô lớn mà không báo cáo, tham mưu biện pháp xử lý; lợi dụng chức trách được giao, bao che cho công trình vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng;… Dự thảo Quy chế còn đề cập tới trách nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn theo các mức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương, tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm và các hình thức cao hơn.

Hải Bình

ngocthanh