Xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 8 dự án Luật

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII dự kiến khai mạc ngày 21/10 và bế mạc ngày 31/11, đây sẽ là kỳ họp kéo dài nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay.

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII dự kiến khai mạc ngày 21/10 và bế mạc ngày 31/11, đây sẽ là kỳ họp kéo dài nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay. Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian để thảo luận, thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và xem xét, thông qua 8 dự án Luật, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Tiếp công dân; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi), Luật Việc làm. 

IMG

Ảnh: Nhã Chi

Thông tin trên được ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết tại cuộc họp báo công bố chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII diễn ra ngày 17/10/2013. 

 

Đồng thời, tại Kỳ họp, dự kiến Quốc hội cho ý kiến 12 dự án Luật, gồm: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Phá sản (sửa đổi); Luật Đầu tư công; Luật Hải quan (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Công chứng (sửa đổi).  

 

Về Luật Đấu thầu (sửa đổi), tài liệu tại cuộc họp báo cho biết, Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) sau khi tiếp thu, chỉnh lý còn có một số vấn đề xin ý kiến của Quốc hội, bao gồm: phạm vi điều chỉnh; chỉ định thầu; cơ chế trọng tài giải quyết kiến nghị trong đấu thầu...

 

Về Luật Đầu tư công, theo tài liệu cuộc họp báo, do thiếu hệ thống pháp luật đồng bộ, đặc biệt là việc phân cấp quá rộng lại thiếu các chế tài và biện pháp quản lý giám sát, nên đã phát sinh nhiều tồn tại, hạn chế, như phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư tràn lan không tính đến khả năng cân đối vốn, bố trí vốn dàn trải; dẫn đến thời gian thi công kéo dài, kế hoạch đầu tư bị cắt khúc ra từng năm, hiệu quả đầu tư kém và lãng phí nguồn lực của Nhà nước… Với tình hình thực tế cùng những hạn chế, tồn tại trong quản lý đầu tư công hiện nay, đồng thời thực hiện tái cơ cấu đầu tư, mà trọng tâm là đầu tư công, việc ban hành Luật Đầu tư công là hết sức cần thiết nhằm tăng cường quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, hướng tới thực hiện mục tiêu đột phá xây dựng hạ tầng đồng bộ trong thời gian tới.

 

Bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, tại Kỳ họp, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian nghe, thảo luận, cho ý kiến và thông qua các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2013, kế hoạch phát triển KTXH năm 2014; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm (2011 - 2015); Báo cáo việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và nhiều nội dung quan trọng khác.

Việt Thắng

ngocthanh