Xem xét hoàn vốn cho Dự án Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc nhận tiền sử dụng đất của Dự án Khu đô thị Gia Lâm để hoàn vốn cho Dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, nhiều cơ chế hỗ trợ cho Dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chưa được thực hiện, dẫn đến Dự án gặp khó khăn trong phương án hoàn vốn.

Phó Thủ tướng giao Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) hoàn thiện lại Tờ trình; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho Bộ GTVT để tham gia góp vốn theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP... Trong khi chưa bố trí được vốn ngân sách trung ương (NSTW), Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục để TP. Hà Nội tạm ứng vốn từ tiền sử dụng đất Khu đô thị Gia Lâm, sau đó NSTW bố trí hoàn trả.

Trên cơ sở Tờ trình được VIDIFI hoàn thiện, Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến các bộ liên quan và UBND TP. Hà Nội, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép họp Thường trực Chính phủ để xem xét, quyết định.   

Như Minh