Xem xét đầu tư Nhà máy Điện mặt trời Ea Krong Rou

(BĐT) - Các cơ quan liên quan của tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành khảo sát địa điểm để đề xuất đầu tư một số dự án điện mặt trời. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo kết quả khảo sát, hầu hết các địa điểm được đề xuất đều là đất sản xuất nông nghiệp không phù hợp để đầu tư dự án, trừ Dự án Nhà máy Điện mặt trời Ea Krong Rou tại Buôn Đun, xã Ninh Tây.

Do đó, tại cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đã yêu cầu rà soát hiệu quả sử dụng đất của những địa điểm được đề xuất; xác định các diện tích đất không thể sản xuất nông nghiệp để đề xuất địa điểm xây dựng nhà máy điện mặt trời.

Đối với Dự án Nhà máy Điện mặt trời Ea Krong Rou do có địa điểm phù hợp, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chủ trương đầu tư. 

Hải Bình