Xây dựng Yên Tử thành trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử cấp quốc gia

Đề án Mở rộng và phát triển Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đã tạo thêm lợi thế để nơi này trở thành một trong những vùng trọng điểm du lịch của cả nước.

Đề án Mở rộng và phát triển Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đã tạo thêm lợi thế để nơi này trở thành một trong những vùng trọng điểm du lịch của cả nước.

 

Theo đó, từ năm 2013 – 2025, việc xây dựng khu di tích Yên Tử được thực hiện theo 3 giai đoạn, phạm vi quy hoạch là 9.295 ha, được phân thành 5 khu chức năng: khu vực di tích, công trình dịch vụ, công trình hạ tầng xã hội, công trình quản lý, các khu nhà ở. 

 

Mục tiêu của Đề án hướng đến xây dựng Yên Tử thành một trung tâm Phật giáo - Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, là một trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử cấp quốc gia - điểm du lịch quan trọng trên tuyến Hà Nội - Hạ Long. Đồng thời, phát triển và hoàn thiện hệ thống hạ tầng của khu di tích (về giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, vệ sinh môi trường…) làm căn cứ cho việc triển khai các kế hoạch, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu vực quan trọng, các dự án thành phần; làm cơ sở tiến hành lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư và triển khai kế hoạch thực hiện, kêu gọi đầu tư, huy động và thu hút các nguồn vốn đầu tư.  

 

Vốn đầu tư xây dựng khu di tích Yên Tử được huy động từ các nguồn: ngân sách địa phương; vốn thu từ khai thác các hoạt động du lịch, vốn huy động từ tổ chức, doanh nghiệp…

 

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, Đề án chính thức được phê duyệt sẽ tạo thuận lợi lớn cho Tỉnh và TP. Uông Bí trong việc triển khai thu hút đầu tư vào danh thắng Yên Tử. 

 

Trước đó, để thúc đẩy du lịch tại Khu di tích và thắng cảnh Yên Tử phát triển, TP. Uông Bí đã quy hoạch các điểm du lịch vệ tinh để tăng thêm sự đa dạng của không gian du lịch. Trong năm 2012, Uông Bí cũng tập trung xây dựng và triển khai các đề án phát triển du lịch Yên Tử, đề án xây dựng vùng đệm phục vụ khu du lịch Yên Tử và đẩy nhanh tiến độ đầu tư vào Khu du lịch Hồ Yên Trung, Lựng Xanh. Tại một số điểm du lịch sinh thái đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng. Khi các điểm du lịch này được đầu tư hoàn thiện sẽ tạo ra quần thể du lịch sinh thái gắn với du lịch tâm linh. Bên cạnh đó, việc trùng tu, tôn tạo hệ thống di tích, kết cấu hạ tầng, công trình giao thông dẫn vào Khu danh thắng Yên Tử cũng được nâng cấp, mở rộng. 

Bích Khánh

ngocthanh