Xây dựng hệ thống tài chính an toàn, bền vững hơn

Chính phủ Việt Nam kiên định công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có cải cách tài chính, đồng thời luôn có trách nhiệm đối với những vấn đề mà quốc tế và khu vực đang quan tâm.

Chính phủ Việt Nam kiên định công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có cải cách tài chính, đồng thời luôn có trách nhiệm đối với những vấn đề mà quốc tế và khu vực đang quan tâm. Việt Nam sẽ nỗ lực tăng cường tính minh bạch của thị trường tài chính, cũng như tích cực và chủ động trong hội nhập kinh tế và tài chính quốc tế.

 

Những thông điệp mạnh mẽ này của Chính phủ Việt Nam đã được gửi tới đông đảo chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực tài chính tại Hội nghị ổn định tài chính khu vực Đông Á với chủ đề “Khuôn khổ ổn định và giám sát tài chính trong môi trường nhiều biến động” khai mạc ngày 27/11/2012. Đây là hội nghị quốc tế lần đầu tiên về ổn định tài chính và giám sát vĩ mô được tổ chức tại Việt Nam. Hội nghị đã cập nhật và trao đổi thông tin về diễn biến của kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính quốc tế; đánh giá tính ổn định và bền vững của thị trường tài chính khu vực Đông Á, bao gồm khuôn khổ pháp lý, chuẩn mực an toàn, chính sách thận trọng, giám sát và điều phối giám sát; khả năng phản ứng trước những biến động từ bên ngoài; sự cần thiết cũng như cơ chế phối hợp, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan hoạch định chính sách và cơ quan giám sát tài chính trong môi trường đầy biến động và thách thức…

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế và Việt Nam tiềm ẩn nhiều bất ổn, việc tổ chức Hội nghị này gửi đi thông điệp về quyết tâm của Việt Nam trong cải cách hệ thống tài chính theo hướng an toàn, vững chắc, tạo tiền đề duy trì đà tăng trưởng và phát triển bền vững. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định, sau hơn 25 năm thực hiện đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được kể trên chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; kinh tế phát triển chưa thật bền vững, năng suất và chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; thể chế kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn là những điểm yếu... Để vượt qua thách thức và đạt được các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là hệ thống tài chính tín dụng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

 

Nhận định riêng về vai trò của khu vực Đông Á, ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đánh giá, các quốc gia Đông Á đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, liên kết khu vực cũng như hội nhập với kinh tế thế giới. Những thành tựu đó đã giúp Đông Á thực sự đóng vai trò động lực trong nền kinh tế toàn cầu. Quá trình liên kết, hội nhập sâu trong lĩnh vực tài chính, tăng cường liên kết chính sách kinh tế vĩ mô đã góp phần quan trọng cho Đông Á khắc phục hậu quả khủng hoảng tài chính trước đây và giảm nhẹ tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay. Tuy nhiên, những hệ quả của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và suy thoái kinh tế toàn cầu diễn biến phức tạp hiện nay trên thị trường tài chính thế giới đang đặt hệ thống tài chính khu vực Đông Á trước không ít rủi ro, đòi hỏi phải tiếp tục lộ trình cải cách, tăng cường phối hợp chính sách và giám sát thị trường tài chính hiệu quả để xây dựng hệ thống tài chính Đông Á an toàn hơn, bền vững hơn.

Nguyệt Minh

 

trungnam