Xây dựng chính quyền đô thị tạo động lực thu hút đầu tư

Ngày 18/9, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các Bộ, ngành, và cơ quan trung ương về dự thảo Đề án thí điểm Chính quyền đô thị TP.HCM. Theo Đề án, TP.HCM kiến nghị triển khai thí điểm chính quyền đô thị trên phạm vi toàn Thành phố.

Ngày 18/9, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức  Hội nghị lấy ý kiến của các Bộ, ngành, và cơ quan trung ương về dự thảo Đề án thí điểm Chính quyền đô thị TP.HCM. Theo Đề án, TP.HCM kiến nghị triển khai thí điểm chính quyền đô thị trên phạm vi toàn Thành phố. Trong đó, bao gồm cả địa bàn đô thị hiện hữu, địa bàn đang đô thị hóa và địa bàn nông thôn. Chính quyền đô thị TP.HCM được tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Chính quyền TP.HCM - thành phố trực thuộc Trung ương và chính quyền 4 đô thị thành lập mới. Bốn thành phố thành lập mới theo Đề án sẽ là: thành phố Đông, thành phố Tây, thành phố Nam và thành phố Bắc. 

IMG

Ảnh: Tiên Giang

Chính quyền TP.HCM với địa vị pháp lý là chính quyền địa phương trực thuộc Trung ương, kiến nghị phân cấp mạnh để tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền, trên các lĩnh vực: thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thẩm quyền về tài chính công, về tổ chức bộ máy và nhân sự…

 

Theo UBND TP.HCM, tác động dài hạn của việc thành lập chính quyền đô thị đối với nền kinh tế là rất lớn. Theo đó, với việc hình thành các thành phố trực thuộc, không gian đô thị sẽ được mở rộng, kết cấu hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh sẽ tạo động lực thu hút đầu tư và tái cơ cấu các ngành kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố, nâng cao năng lực cạnh tranh. Mô hình này sẽ tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, tạo nhiều động lực để thúc đẩy thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, việc tổ chức các cấp chính quyền theo địa bàn đô thị hiện hữu, đang đô thị hóa và nông thôn sẽ góp phần thúc đẩy nhanh quá trình cải tạo, chỉnh trang khu đô thị hiện hữu, đầu tư nhanh và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các thành phố trực thuộc và sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

Đánh giá về Đề án thí điểm Chính quyền đô thị TP.HCM, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương đều cho rằng, Thành phố đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đề án, có kế thừa nhiều thành tựu của cải cách hành chính, tư pháp. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, Thành phố cần làm rõ hơn những thuận lợi cũng như khó khăn, vướng mắc khi triển khai Đề án. Thành phố cần đưa ra lộ trình cụ thể để từng bước thí điểm chính quyền đô thị, từ đó đề xuất các giải pháp liên quan đến chính sách đặc thù. Tiếp nhận những đóng góp của các Bộ, ban ngành, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, tất cả những nỗ lực của Thành phố khi xây dựng Đề án thí điểm chính quyền đô thị theo tinh thần việc gì địa phương thực hiện tốt hơn, sát với thực tế hơn, bảo đảm lợi ích của dân tốt hơn thì phải phân cấp cho địa phương thực hiện.

V.Huyền

ngocthanh