Xác định vị trí pháp lý của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

(BĐT) - Theo Dự thảo Nghị định về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) lấy ý kiến, hiện số doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp nhận được đầu tư từ các quỹ đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo rất ít, trung bình mỗi năm chỉ có vài chục DN. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Do thường phải huy động vốn từ các nhà đầu tư cá nhân, nên các khoản đầu tư cho DN khởi nghiệp không lớn, chỉ từ 5.000 - 50.000 USD. Để khơi thông dòng vốn đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, việc tạo lập hành lang pháp lý về đầu tư cho hoạt động này là hết sức cần thiết.

Bộ KH&ĐT khẳng định, Nghị định về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được xây dựng nhằm xác định vị trí pháp lý của các công ty đầu tư, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; đặt ra nguyên tắc chung cho các bên liên quan trong hoạt động đầu tư, hạn chế các khả năng trục lợi, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, giúp các nhà đầu tư muốn đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo không bị lợi dụng.

Đặc biệt, Nghị định sẽ có các quy định nhằm nhận diện nhà đầu tư là công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo để Chính phủ có các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Hỗ trợ DNNVV.       

Việt Anh