Xác định giá trị đầu tư tại các KCN trong Khu kinh tế Nhơn Hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng vừa yêu cầu Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng vừa yêu cầu Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc xác định giá trị đầu tư của các chủ đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội để chuẩn bị mặt bằng triển khai Dự án Victory; tập trung hoàn thành khu A và khu phi thuế quan trong tháng 4/2015, khu B và C hoàn thành trong tháng 5/2015.

 

Ông Phan Cao Thắng yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trước ngày 10/4/2015 để các đơn vị tư vấn thực hiện công tác xác định giá trị đầu tư. Đối với Khu công nghiệp Nhơn Hội B, hiện chủ đầu tư vẫn đang triển khai thi công, chủ đầu tư được yêu cầu tạm dừng thi công hoặc chỉ được thi công ở những khu vực đang còn dở dang, không thực hiện ở những khu vực mới. 

 

Cùng với đó, ông Phan Cao Thắng cũng yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp C tạm dừng thi công hoàn thổ để đơn vị tư vấn đo đạc xác định giá trị đầu tư…

 BK

ngocthanh