Xã hội hóa y tế tại Hải Dương vẫn còn một số hạn chế

Theo Kết luận Thanh tra công tác quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Hải Dương của Thanh tra Bộ Y tế, hiện công tác xã hội hóa y tế tại Hải Dương triển khai theo hướng dẫn của Thông tư số 15/2007/TT-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ Y tế tại một số cơ sở khám, chữa bệnh công lập.

Theo Kết luận Thanh tra công tác quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Hải Dương của Thanh tra Bộ Y tế, hiện công tác xã hội hóa y tế tại Hải Dương triển khai theo hướng dẫn của Thông tư số 15/2007/TT-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ Y tế tại một số cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 17/21 bệnh viện công lập đang thực hiện xã hội hóa y tế theo Thông tư này. Trong đó có 4 bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện Đa khoa Tỉnh, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng) và 13 bệnh viện đa khoa tuyến huyện.

 

Đoàn Thanh tra đã thực hiện thanh tra tại 2 bệnh viện là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và Bệnh viện Đa khoa Tứ Kỳ. 

 

Theo Kết luận Thanh tra, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, về quy trình, các bước triển khai thực hiện và hình thức liên doanh, liên kết, Bệnh viện đã thực hiện theo quy trình triển khai công tác liên doanh, liên kết theo quy định như: xây dựng đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt… Bệnh viện không thành lập khu riêng biệt hoàn toàn và không hạch toán riêng, độc lập đối với hoạt động xã hội hóa y tế. 

 

Tuy nhiên, giá thiết bị đưa vào liên doanh, liên kết chủ yếu dựa vào tờ khai hải quan, hoặc hóa đơn mua hàng; không qua đấu thầu hoặc thẩm định. Qua kiểm tra một số hồ sơ cho thấy, chỉ có máy tán sỏi ngoài cơ thể là có bản thẩm định giá của Công ty Thẩm định giá. Đối với nhà cửa, kết cấu hạ tầng của đơn vị đưa vào liên kết theo giá ước tính, bệnh viện không thành lập hội đồng đánh giá giá trị tài sản. Một số hợp đồng liên doanh, liên kết làm còn sơ sài; hợp đồng máy nội soi tai mũi họng không ghi số hợp đồng, ngày, tháng. 

 

Tại Bệnh viện Đa khoa Tứ Kỳ, Ban Giám đốc Bệnh viện đã xây dựng đề án Liên doanh, liên kết giai đoạn năm 2010 - 2015 để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động dịch vụ y tế. Bệnh viện có 1 máy xét nghiệm sinh hóa, 1 máy xét nghiệm huyết học, 1 máy xét nghiệm nước tiểu thực hiện theo hình thức đặt máy, mua vật tư hóa chất của công ty đặt máy; 1 máy siêu âm đa dụng 4 chiều Aloka và 1 máy đo mật độ xương thực hiện theo hình thức góp vốn của tất cả cán bộ, nhân viên trong Bệnh viện. Các máy đều đúng theo hợp đồng đã ký kết, có giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế, tờ khai hải quan, giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng và xuất xứ sản phẩm.

Nguyệt Minh

ngocthanh