WB kiến nghị sửa Luật Đầu tư công

(BĐT) - Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 - 2016 vừa làm việc với các nhà tài trợ nước ngoài. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tại cuộc làm việc, đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết, trong giai đoạn được giám sát, cam kết ròng và tỷ lệ giải ngân các dự án ở nước ta đều ở mức cao. Qua quá trình rà soát nội bộ, khoảng 84% dự án thỏa mãn yêu cầu. Đây là một kết quả rất tốt so với nhiều quốc gia nhận vốn vay của WB. Mặc dù vậy, vẫn còn một số vướng mắc, hạn chế như quy trình ra quyết định vẫn phức tạp; các bộ, ngành, địa phương được thụ hưởng vốn vay chưa sẵn sàng;…

Đại diện WB kiến nghị, Chính phủ sớm nghiên cứu trình Quốc hội bổ sung 11 dự án vừa được WB phê duyệt vào danh mục các dự án đầu tư trung hạn; bổ sung ngân sách cho các dự án đang triển khai... Đặc biệt, theo WB, nên nghiên cứu sửa đổi Luật Đầu tư công, để góp phần hài hòa hóa quy trình cho các dự án ODA. Cụ thể là sửa đổi theo hướng cho phép Chính phủ linh hoạt hơn trong sử dụng các nguồn vốn vay nước ngoài (tái phân bổ vốn giữa các dự án trong nội bộ và giữa các bộ, ngành, địa phương với nhau…).      

Việt Hà