Vốn đầu tư công thực hiện 4 tháng tăng 9,3% so cùng kỳ

(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4 ước đạt 21.625 tỷ đồng, bao gồm 3.838 tỷ đồng vốn trung ương và 17.787 tỷ đồng vốn địa phương.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tính chung 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 70,9 nghìn tỷ đồng, bằng 21% kế hoạch năm và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2017 tăng 4,4%). Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 13,1 nghìn tỷ đồng, bằng 19,9% kế hoạch năm và giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 57,8 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% kế hoạch năm và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017.       

Minh Thư