Vốn đầu tư công thực hiện 11 tháng mới đạt 78,6% kế hoạch

(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đang tập trung triển khai thực hiện các dự án, công trình nhằm giải ngân hết kế hoạch (KH) vốn đã giao năm 2019. Tuy nhiên, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) 11 tháng mới đạt 78,6% KH năm, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất trong giai đoạn 2016 - 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN 11 tháng đạt 299,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 43,7 nghìn tỷ đồng, bằng 72,6% KH năm và giảm 15,8% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 255,7 nghìn tỷ đồng, bằng 79,7% KH năm và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Một số bộ, ngành, địa phương có mức vốn thực hiện giảm so với cùng kỳ, như Bộ Giao thông vận tải đạt 12.365 tỷ đồng, bằng 69,9% và giảm 23,5%; TP.HCM đạt 20,4 nghìn tỷ đồng, bằng 55,4% và giảm 12,2%...

Ngược lại, nhiều bộ, ngành, địa phương giải ngân tăng so với cùng kỳ, như Bộ Y tế đạt 3.429 tỷ đồng, bằng 64,8% KH năm và tăng 41,8% so với cùng kỳ năm trước; Hà Nội đạt 39,2 nghìn tỷ đồng, bằng 79,3% và tăng 23,3%...

        

Minh Thư