Vĩnh Phúc tiết kiệm gần 600 tỷ đồng từ thẩm định, thẩm tra dự án

(BĐT) - Năm 2017, với việc đổi mới trong thực hiện quy trình, thủ tục các dự án đầu tư công và tăng cường việc phân cấp, ủy quyền thẩm định dự án cho UBND cấp huyện nên nhiều dự án ở Vĩnh Phúc được giải quyết xong thủ tục đầu tư trước hạn định.   
Dự kiến năm 2017, Vĩnh Phúc sẽ thẩm định xong chủ trương đầu tư 150 dự án, tổng mức đầu tư là 1.200 tỷ đồng
Dự kiến năm 2017, Vĩnh Phúc sẽ thẩm định xong chủ trương đầu tư 150 dự án, tổng mức đầu tư là 1.200 tỷ đồng

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc, 10 tháng năm 2017, tỉnh này đã thẩm định 117 chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư 955 tỷ đồng; thẩm định 76 dự án có cấu phần xây dựng và 15 dự án không có cấu phần xây dựng.  

Công tác thẩm tra thiết kế kỹ thuật bảo vệ thi công – dự toán được thực hiện theo Nghị định 136 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Đầu tư công và Nghị định số 59 về quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo chặt chẽ về hiệu quả đầu tư, nhất là xác định rõ nguồn vốn trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

Trong 10 tháng năm 2017, các sở chuyên ngành xây dựng đã thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 250 công trình, hạng mục, với tổng vốn 3.950 tỷ đồng. Trong đó, Sở Xây dựng thẩm định 134 công trình, Sở Giao thông vận tải thẩm định 68 công trình, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thẩm định 48 công trình. 

Qua thẩm định, thẩm tra các dự án, đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 596 tỷ đồng. Đặc biệt, trong quá trình thẩm định, thẩm tra, các cơ quan chuyên môn đã phát hiện những sai sót, yếu kém và kịp thời chấn chỉnh chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình thủ tục về quản lý xây dựng, hạn chế lãng phí trong khâu thiết kế, tiết kiệm đáng kể nguồn vốn đầu tư xây dựng. 

Cùng với tăng cường đôn đốc các chủ đầu tư triển khai các công trình dự án theo đúng kế hoạch, dự kiến hết năm 2017, Vĩnh Phúc sẽ thẩm định xong chủ trương đầu tư 150 dự án, tổng mức đầu tư là 1.200 tỷ đồng; thẩm định 110 dự án, tổng mức đầu tư là 1.520 tỷ đồng và thẩm tra thiết kế kỹ thuật bảo vệ thi công – dự toán 315 công trình, hạng mục với tổng dự toán là 5.520 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2016.

Đại An