Vĩnh Phúc kêu gọi đầu tư vào 2 dự án sử dụng đất

(BĐT) - Tỉnh Vĩnh Phúc đang kêu gọi đầu tư vào 2 dự án sử dụng đất. Thứ nhất là Dự án Đầu tư phát triển đô thị tại phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên với tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) là 61,641 tỷ đồng.

Thứ 2 là Dự án Đầu tư phát triển đô thị khu vực Gốc Nụ, phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên với tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) là 10,530 tỷ đồng. Cả 2 dự án trên hiện vẫn chưa được giải phóng mặt bằng và đều thuộc dự án phát triển đô thị.

Tuấn Dũng