Việt Nam tiến gần đến hoàn tất các mục tiêu thiên niên kỷ

Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) vừa có cuộc họp về Dự án "Khuôn khổ giám sát, báo cáo và quảng bá thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam phục vụ tư vấn chính sách phát triển xã hội và hợp tác Nam - Nam".

Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) vừa có cuộc họp về Dự án "Khuôn khổ giám sát, báo cáo và quảng bá thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam phục vụ tư vấn chính sách phát triển xã hội và hợp tác Nam - Nam". 

 

Đại diện UNDP cho biết, Việt Nam đã đạt được những thành tựu trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, nhất là về giảm nghèo, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và một số vấn đề khác. Tuy nhiên, thời gian tới Việt Nam còn phải đối phó với một số vấn đề khó khăn như biến đổi khí hậu; ô nhiễm môi trường; chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; chênh lệch về mức sống giữa các khu vực, đặc biệt là vùng đồng bằng và miền Trung - Tây Nguyên, miền núi phía Bắc… Do đó, UNDP cho rằng, Chính phủ Việt Nam cần tận dụng sự hợp tác, hỗ trợ của những tổ chức quốc tế về nguồn lực và kinh nghiệm và có biện pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi mục tiêu thiên niên kỷ. 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, Việt Nam đã đạt kết quả nổi bật trong việc xóa đói giảm nghèo, đạt nhiều thành tựu khác về bình đẳng giới, tạo việc làm…, tiến gần đến hoàn tất các mục tiêu thiên niên kỷ.

 

Dự án "Khuôn khổ giám sát, báo cáo và quảng bá thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam phục vụ tư vấn chính sách phát triển xã hội và hợp tác Nam - Nam" do UNDP hỗ trợ, có kinh phí 2,2 triệu USD, được thực hiện từ tháng 9/2012 đến tháng 12/2016. 

Nguyễn Quang

ngocthanh