Việt Nam cập nhật báo cáo thực hiện Công ước biến đổi khí hậu

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa phối hợp tổ chức Hội thảo giới thiệu “Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ nhất của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu” (BUR1).

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa phối hợp tổ chức Hội thảo giới thiệu “Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ nhất của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu” (BUR1). Việc hoàn thành BUR1 góp phần giúp Việt Nam thực hiện tốt nghĩa vụ của một nước đang phát triển tham gia Công ước khí hậu và thực hiện cam kết với các nhà tài trợ trong việc triển khai các Chương trình biến đổi khí hậu ưu tiên. 

 

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Tuệ, Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu thuộc Bộ TN&MT cho biết, trong quá trình tham gia, từ Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 13 (COP 13) tại Bali (Indonesia) vào năm 2007 đến Hội nghị COP 19 tại Warszawa (Ba Lan) vào năm 2013, các nước đang phát triển được khuyến khích xây dựng và thực hiện các chiến lược, kế hoạch phát triển carbon thấp và tự nguyện thông báo cho Ban Thư ký Công ước khí hậu các đề xuất về các Hành động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA). Trong thời gian qua, Việt Nam đã tích cực thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phát triển các NAMA tại Việt Nam. Tính đến thời điểm này, Việt Nam là một trong 3 quốc gia đang phát triển đầu tiên đã hoàn thành Báo cáo BUR1.

 

Theo Bộ TN&MT, thực hiện Quyết định của Hội nghị các bên lần thứ 17 và Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 8/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng BUR1 bằng nguồn ngân sách trong nước. Nguồn ngân sách được thực hiện cho Báo cáo được sử dụng hiệu quả, yếu tố quan trọng góp phần cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu đang hoạt động.

 

Kết quả kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2010 trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực kiểm kê quốc gia khí nhà kính tại Việt Nam” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ đã được sử dụng trong Báo cáo. Thông tin, số liệu sử dụng trong Báo cáo được thu thập từ các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác. 

 

Ông Fumihico Okiura, Phó Đại diện JICA tại Việt Nam đã đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông Fumihico Okiura cho rằng, Việt Nam đã thành công trong việc chuẩn bị Báo cáo BUR1 và khẳng định, kết quả này sẽ góp phần củng cố sự hợp tác giữa các đơn vị thuộc Bộ TN&MT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các đơn vị của các Bộ, ngành, cơ quan cũng như các tổ chức quốc tế trong việc đẩy mạnh các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam và thực hiện các nghĩa vụ của một nước tham gia Công ước khí hậu.

 Ngô Trần

 

ngocthanh