Việt Nam cần mở rộng quan hệ đối tác với khu vực tư nhân

Khi thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, Việt Nam không chỉ xóa đói giảm nghèo thành công, cải thiện về y tế và giáo dục, mà còn là nguồn cảm hứng cho các cuộc thảo luận về phát triển trên toàn cầu.

Khi thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, Việt Nam không chỉ xóa đói giảm nghèo thành công, cải thiện về y tế và giáo dục, mà còn là nguồn cảm hứng cho các cuộc thảo luận về phát triển trên toàn cầu.

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đã nhận định như vậy về kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam tại Hội thảo “Từ các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ tới các mục tiêu phát triển bền vững: Kế thừa thành tựu của Việt Nam cho Chương trình Nghị sự phát triển sau năm 2015” vừa diễn ra tại Hà Nội.

IMG

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trên chặng đường thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhất là đối với mục tiêu về giảm nghèo, bình đẳng giới và giáo dục

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định: Việt Nam luôn chú trọng ưu tiên đầu tư cho y tế, giáo dục, thông tin... và các dịch vụ xã hội khác cho mọi người dân, nhất là cho trẻ em, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn. Sau nhiều nỗ lực và nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, nhiều chỉ tiêu của các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) ở Việt Nam đã về đích sớm, tạo đà để cơ bản hoàn thành tất cả các tiêu chí trong năm 2015 và chuẩn bị cho các bước phát triển tiếp theo.

 

Từ thực tiễn Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, chương trình thực hiện các MDG là đóng góp thiết thực nhất, ý nghĩa nhất cho công tác xóa đói giảm nghèo tại các nước đang phát triển. Ở thời điểm này, việc đánh giá những kết quả, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện các MDG góp phần tạo nền móng, tạo đồng thuận trong cộng đồng quốc tế để cùng quyết tâm củng cố những kết quả và hướng tới Chương trình Nghị sự phát triển sau năm 2015.

 

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho thấy, trên chặng đường thực hiện các MDG, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhất là đối với mục tiêu về giảm nghèo, bình đẳng giới và giáo dục. Các mục tiêu khác cũng cho thấy xu hướng tích cực, nhiều chỉ tiêu về y tế đã tiệm cận được mục tiêu; các chỉ tiêu về môi trường được quan tâm nhiều hơn và được cụ thể hóa trong các chương trình, chính sách của Nhà nước…

 

Theo bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, những đóng góp to lớn của các MDG vào tiến trình phát triển cả ở cấp toàn cầu và cấp quốc gia đã được công nhận. Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong nhiều lĩnh vực như giảm nghèo và tăng cường tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Những thành quả ở cấp quốc gia của Việt Nam rất ấn tượng.

 

2015 là năm quan trọng cho việc xác lập Chương trình Nghị sự phát triển toàn cầu trong tương lai và các phương thức tài trợ Chương trình. Năm nay cũng đánh dấu việc hoàn thành khuôn khổ MDG đã gắn kết các quốc gia trên toàn thế giới suốt 15 năm qua trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển. Việc bảo đảm cho quá trình chuyển đổi từ các MDG sang các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) – dự kiến thông qua tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 năm nay là ưu tiên hàng đầu của Liên hợp quốc và các quốc gia thành viên. 

 

Bà Pratibha Mehta cho biết, đến nay đã có 17 SDG được đề xuất, từ xóa bỏ nghèo đói, đến tăng trưởng và phát triển công bằng, bền vững; bảo vệ môi trường và thúc đẩy xã hội hòa bình và dành cho tất cả mọi người. Cùng với sự lãnh đạo của Chính phủ, Việt Nam và các quốc gia sẽ cần có mối quan hệ đối tác rộng rãi và bao trùm hơn với xã hội dân sự và khu vực tư nhân để có thể đạt được các SDG. Với Việt Nam, điều quan trọng là các SDG phải được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch của các ngành và kế hoạch đầu tư công trung hạn.

 

Đặc biệt, việc thực hiện các SDG sẽ đòi hỏi phải có tiềm năng tài chính lớn, bao gồm cả nguồn tài chính công quốc tế ngoài các nguồn ODA và cần có sự đóng góp lớn hơn từ khu vực tư nhân. Việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước, tăng cường quan hệ đối tác giữa khu vực kinh tế nhà nước và tư nhân,… cho các chiến lược phát triển bền vững của quốc gia là rất quan trọng đối với các quốc gia có mức thu nhập trung bình như Việt Nam – những nước cần huy động nhiều hơn nữa các nguồn tài chính ngoài nguồn ODA. 

 

Trước Hội thảo, bà Pratibha Mehta và Đại sứ Na Uy Siren Gjerme Eriksen đã ký kết thỏa thuận tài trợ, theo đó, Na Uy hỗ trợ thêm 1,28 triệu USD cho Quỹ Một kế hoạch chung II của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Với khoản hỗ trợ mới này, tổng số tiền tài trợ của Na Uy dành cho Liên hợp quốc ở Việt Nam là 13,4 triệu USD trong vòng 7 năm qua. 

Việt Thắng

ngocthanh