Việt Nam cần học hỏi gì từ nền công nghiệp của Hàn Quốc?

TS. Bokyeong Park (Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc): Đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam hiện nằm trong top đầu các nhà đầu tư nước ngoài.

IMG

TS. Bokyeong Park (Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc):

Đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam hiện nằm trong top đầu các nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư dài hạn tại Việt Nam, họ mang công nghệ, kỹ thuật tiên tiến của nền công nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam, bên cạnh đó là đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao cho Việt Nam. Tôi cho rằng Việt Nam cần tận dụng cơ hội này để học hỏi nền công nghiệp phát triển của Hàn Quốc từ các nhà đầu tư Hàn Quốc mang lại.

IMG

PGS.TSKH. Võ Đại Lược (Trung tâm Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương):

Hàn Quốc có kinh nghiệm giải quyết cuộc khủng tài chính châu Á năm 1997. Sau thời gian này, công nghiệp của Hàn Quốc phát triển vượt bậc, giúp Hàn Quốc có bước tiến mạnh về kinh tế. Tôi cho rằng nếu Chính phủ Hàn Quốc có thể nghiên cứu lập một đặc khu công nghiệp hành chính kinh tế của Hàn Quốc tại Việt Nam thì chắc chắn hai bên đều có lợi, không những xứng tầm quan hệ giữa hai nước mà nền công nghiệp của Việt Nam sẽ được học hỏi nhiều về công nghệ, con người và cách quản trị…

Ngô Trần

Ảnh: Lê Tiên

admin