Viện Chiến lược phát triển kỷ niệm 50 năm thành lập

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh dự Lễ kỷ niệm.

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh dự Lễ kỷ niệm.

IMG

Ảnh: Lê Tiên

Viện Chiến lược phát triển là viện nghiên cứu cấp quốc gia, được thành lập năm 1964, với nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu chiến lược; tham mưu cho Ðảng, Chính phủ xây dựng và triển khai các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tham gia hoạch định chiến lược phát triển quốc gia. Trong 50 năm hoạt động, Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp bảo vệ, phát triển, thống nhất đất nước thời kỳ trước năm 1975 và sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước những năm gần đây.

 

PGS. TS. Bùi Tất Thắng - Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển cho biết, kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI (năm 1986) đến nay, Viện Chiến lược phát triển đã tham gia vào quá trình xây dựng tất cả các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trước khi trình Đại hội Đảng như: Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 và 2011-2020.

 

Năm 2013, Viện được giao chủ trì và đã hoàn thành xây dựng Báo cáo “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là thực hiện ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng”, trình Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 8, khoá XI…

 

Về công tác quy hoạch, Viện cũng có những đóng góp quan trọng như: tham mưu để Bộ Kế hoạch và Ðầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chỉ thị, nghị định liên quan các vấn đề về lập, thẩm định và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng các quy hoạch, gồm quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm; quy hoạch phát triển công nghiệp, kết cấu hạ tầng; quy hoạch phát triển các lãnh thổ đặc biệt như các hành lang kinh tế, vành đai kinh tế, khu công nghiệp…

 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đánh giá, những công trình nghiên cứu của Viện Chiến lược phát triển đã tham mưu chính sách hiệu quả, kịp thời cho Đảng và Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu, lý luận chiến lược quy hoạch. Viện đã đóng góp thiết thực vào quá trình huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước...

 

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh bày tỏ tin tưởng, với trí tuệ và sức lao động cần mẫn của nhiều thế hệ và tinh thần cống hiến khoa học, với đội ngũ cán bộ, nghiên cứu viên trẻ được đào tạo bài bản, Viện Chiến lược phát triển sẽ vươn lên thành cơ quan nghiên cứu, tham mưu chiến lược có uy tín trong nước và khu vực.

Q.M

thedung