Vì sao phải phát triển cụm liên kết ngành ở Việt Nam?

TS. Võ Trí Thành, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương: Bản chất của cụm liên kết ngành (CLKN) là liên kết các ngành sản xuất với nhau để tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Trên thực tế, tác động của CLKN chủ yếu là tác động lan tỏa về kỹ năng công nghệ.

IMG
TS. Võ Trí Thành, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương:

Bản chất của cụm liên kết ngành (CLKN) là liên kết các ngành sản xuất với nhau để tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Trên thực tế, tác động của CLKN chủ yếu là tác động lan tỏa về kỹ năng công nghệ. Hiện nay, ở nước ta, hệ thống các cụm công nghiệp, khu công nghiệp đã có những đóng góp tích cực ban đầu cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy công nghiệp hóa, nhưng các khu này chưa tạo ra được mối liên kết cả chiều ngang và chiều dọc giữa các doanh nghiệp - điều cốt yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới công nghệ. Do vậy, phát triển CLKN để tạo mạng lưới liên kết sản xuất và hình thành chuỗi giá trị là yêu cầu cần thiết đối với phát triển kinh tế một cách bền vững.

IMG

PGS.TS Hoàng Sỹ Động, Viện Chiến lược phát triển:

CLKN là mô hình phát triển kinh tế hiện đại, trong đó các DN đẩy mạnh sự liên kết, cạnh tranh với nhau để cùng nâng cao chất lượng sản phẩm. CLKN có những cấp bậc liên kết khác nhau (thế giới, khu vực, quốc gia, vùng...) với đặc trưng là không có ranh giới về địa lý, có sản phẩm chủ lực, có cơ chế, chính sách đặc thù, lao động có kỹ năng cao và sản phẩm phải tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Hiện ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam còn yếu, hoạt động nghiên cứu và sáng tạo còn rất kém, hạ tầng dịch vụ yếu... Vì thế, hình thành CLKN là yếu tố quan trọng để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế.

Nguyễn Thủy

Ảnh: Lê Tiên

admin