Vi phạm có tính hệ thống trong mua sắm tài sản tại Vietinbank

Tại Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)

Tại Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra nhiều sai phạm có tính hệ thống trong mua sắm tài sản, thuê tài sản và trích lập, sử dụng các quỹ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của Vietinbank.

 

TTCP cho biết, Vietinbank đã đầu tư mua tài sản là nhà đất nhưng không lập dự án đầu tư, không thành lập Hội đồng thẩm định; mua tài sản là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở nhằm xử lý nợ nhưng xác định giá trị tài sản cao hơn định giá khi thế chấp tài sản; có tài sản chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nhưng Vietinbank vẫn ký thực hiện hợp đồng giao dịch hoặc hợp đồng đặt cọc; việc xác định giá trị một số tài sản để chuyển nhượng dựa trên chứng thư thẩm định giá chưa chính xác; thuê, mua tài sản chưa đủ điều kiện, vi phạm quy định pháp luật về đầu tư, mua sắm tài sản.

 

IMG

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm trong hoạt động mua sắm tài sản, thuê tài sản và trích lập, sử dụng các quỹ của Vietinbank

 Ảnh: LTT

Do không thực hiện lập và thẩm định, các bước theo quy định của pháp luật đối với quá trình đầu tư ban đầu của dự án, nên không đánh giá được hiệu quả dự án gắn với nhu cầu sử dụng và cơ cấu tỷ lệ, hiệu quả khai thác tài sản; có nhiều tài sản Vietinbank mua với mục đích xây dựng trụ sở khi chưa xác định được có thể điều chỉnh quy hoạch phù hợp với công năng sử dụng của ngân hàng, nên sau nhiều năm vẫn chưa thực hiện xong thủ tục mua bán, chưa tiến hành đầu tư xây dựng, khai thác, vận hành phục vụ kinh doanh gây lãng phí vốn đầu tư.

 

 TTCP cũng chỉ ra, hiện nay, một số dự án, tài sản của Vietinbank đang trong quá trình đầu tư nhưng đã phải chi phí đầu tư với giá trị lớn. Những tài sản này sẽ là gánh nặng, làm giảm hiệu quả kinh doanh, tăng chi phí kinh doanh của hệ thống trong thời kỳ dài, khi đưa tài sản vào khấu hao, vào khai thác; ngoài ra còn có nguy cơ thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng nếu không có biện pháp quản lý đầu tư chặt chẽ. TTCP khẳng định, đây là những vi phạm khi thực hiện đầu tư dự án có quy mô lớn mà chưa nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư dẫn đến lãng phí vốn đầu tư, hiệu quả kinh tế thấp sẽ không có lợi cho sự phát triển của hệ thống Vietinbank và cho nền kinh tế.

 

Dựa vào kết quả thanh tra, TTCP kiến nghị Vietinbank tổ chức kiểm điểm, tính toán rõ giá trị đã thanh toán đối với phần diện tích thi công sai phép tại Cao ốc Thiên Nam (TP.HCM) để có biện pháp xử lý, trước mắt cần thực hiện đàm phán điều chỉnh giá trị hợp đồng đối với phần diện tích sai phép. TTCP cũng yêu cầu Vietinbank xem xét kiểm điểm đối với việc đầu tư xây dựng trụ sở và đánh giá thiệt hại của việc đầu tư mua quyền sử dụng đất tại Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội; đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục mua bán các lô đất tại đường Trần Não, phường Bình An, quận 2, TP.HCM theo đúng quy định. Trường hợp không thể điều chỉnh quy hoạch riêng để xây dựng trụ sở làm việc cao tầng, cần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

 

Đối với các vi phạm trong công tác chấm thầu các gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin, do các gói thầu được bàn giao và đưa vào sử dụng đã lâu, TTCP đề nghị không xử lý về kinh tế nhưng yêu cầu Vietinbank kiểm điểm rút kinh nghiệm, nhất là việc xây dựng các điều kiện của hồ sơ mời thầu phù hợp với thực tiễn.

Bích Thảo  

ngocthanh