VDPF 2014 sẽ bàn về cải cách thể chế và phát triển khu vực tư nhân

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam năm 2014 (VDPF 2014) sẽ diễn ra vào ngày 5/12 tới tại Hà Nội.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam năm 2014 (VDPF 2014) sẽ diễn ra vào ngày 5/12 tới tại Hà Nội.

 

Với chủ đề “Cải cách thể chế kinh tế, tăng cường khả năng tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam”, Diễn đàn sẽ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 2014 và định hướng chính cho các năm tiếp theo; cải cách thể chế kinh tế thị trường; phát triển khu vực tư nhân nhằm xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững và tự chủ. 

IMG

Hai chủ đề chính của Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam năm 2014 là những vấn đề quan trọng mà Việt Nam đang rất cần có tiếng nói đồng thuận của các đối tác phát triển

 Ảnh: Lê Tiên

Theo chương trình dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham gia và chỉ đạo Diễn đàn. Đại biểu Việt Nam gồm đại diện các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội nghề nghiệp; đại biểu quốc tế gồm các đại sứ, trưởng đại diện các đối tác phát triển, tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh và Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Victoria Kwakwa sẽ đồng chủ trì Diễn đàn. 

 

Hai chủ đề chính mà VDPF năm nay hướng đến rất phù hợp với bối cảnh kinh tế của Việt Nam thời điểm này. Đề án Cải cách thể chế kinh tế thị trường hiện đang được triển khai và VDPF 2014 sẽ là một cơ hội để các cơ quan chính phủ và các đối tác phát triển trao đổi về quan điểm, kinh nghiệm và huy động sự ủng hộ của các đối tác phát triển trong việc xây dựng các chính sách và giải pháp triển khai thực hiện cải cách thể chế kinh tế trong giai đoạn phát triển tới của Việt Nam. Bên cạnh đó, qua thảo luận tại Diễn đàn, có thể tìm ra các giải pháp để phát triển khu vực tư nhân trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ để nâng cao tính cạnh tranh, tính độc lập, tự chủ của các ngành sản xuất tại Việt Nam. 

 

Trong cuộc họp thống nhất nội dung cho Diễn đàn diễn ra khoảng đầu tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã khẳng định, hai chủ đề chính của VDPF 2014 là những vấn đề quan trọng mà Việt Nam đang rất cần có tiếng nói đồng thuận của các đối tác phát triển để Chính phủ có thêm quyết tâm đổi mới. 

 

Năm 2013 là năm đầu tiên Diễn đàn VDPF được tổ chức, trên cơ sở chuyển đổi từ Hội nghị Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam. Tại VDPF 2013, Chính phủ và các đối tác phát triển đã thống nhất 4 nhóm hành động chính sách dựa trên 4 chủ đề chính đã trao đổi tại Diễn đàn để giao các cơ quan liên quan thực hiện, gồm: Giảm nghèo và giảm nghèo dân tộc thiểu số; Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ và sự tham gia của khu vực tư nhân trong cung cấp dịch vụ công; Bảo vệ môi trường; Tăng cường tính cạnh tranh của lực lượng lao động thông qua đào tạo nghề và phát triển kỹ năng. 

 

Trước khi diễn ra VDPF 2014, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) cũng sẽ được tổ chức, dự kiến vào ngày 2/12. VBF là một kênh đối thoại chính sách giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài được tổ chức thường niên nhằm mục đích xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam. Tại cuộc họp chuẩn bị về nội dung nghị sự cho VBF 2014 diễn ra cuối tuần qua tại Bộ KH&ĐT, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh 6 nội dung chính dự kiến sẽ được thảo luận trong VBF 2014, bao gồm: nợ công, nợ xấu ngân hàng; biện pháp thúc đẩy sự phát triển khối tư nhân (doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp trong nước); vấn đề về lao động; đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; cải cách thủ tục hành chính; những vấn đề đặt ra khi tham gia các hiệp định thương mại…

Nguyệt Minh

ngocthanh