Vẫn vướng khi triển khai gói tín dụng hỗ trợ nhà ở

Gói tín dụng hỗ trợ mua nhà ở xã hội đã được triển khai, nhưng vẫn còn một số vướng mắc, khó khăn trong tiếp cận, đòi hỏi phải tạo điều kiện thuận lợi hơn để gói tín dụng nhanh chóng đi vào thực tế, phát huy hiệu quả thực sự.

Gói tín dụng hỗ trợ mua nhà ở xã hội đã được triển khai, nhưng vẫn còn một số vướng mắc, khó khăn trong tiếp cận, đòi hỏi phải tạo điều kiện thuận lợi hơn để gói tín dụng nhanh chóng đi vào thực tế, phát huy hiệu quả thực sự.

IMG

Ảnh: LTT

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu (NQ 02) có giải pháp về hỗ trợ tín dụng để cho các đối tượng thu nhập thấp và cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2. Đồng thời, NQ 02 cũng quy định đối tượng được vay vốn là doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội, doanh nghiệp chuyển đổi công năng của dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội.

 

Theo Bộ Xây dựng, điều kiện để được vay hỗ trợ nhà ở đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được vay khi mua nhà ở xã hội là phải có hợp đồng đã ký với chủ đầu tư sau ngày 7/1/2013; khi mua, thuê nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 phải có xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở. Đối với khách hàng là tổ chức thì phải là doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội hoặc doanh nghiệp chuyển đổi công năng dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội. Theo đó, đối với đối tượng thu nhập thấp là người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao động tự do, kinh doanh cá thể khi mua, thuê nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 phải có văn bản xác nhận của UBND xã (phường) nơi đối tượng đó có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở và chỉ xác nhận 1 lần.

 

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết, qua phản ánh của các hộ gia đình, cá nhân và của các ngân hàng được giao thực hiện NQ 02, một số UBND xã (phường) nơi đối tượng cần xác nhận có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú không thực hiện việc xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở, ảnh hưởng đến quyền lợi của các đối tượng này. Bên cạnh đó, theo phản ánh của các doanh nghiệp, một số địa phương chậm triển khai việc chuyển đổi công năng dự án nhà ở thương mại sang dự án nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ và tiến độ thực hiện dự án.

 

Trước thực trạng này, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo UBND xã (phường) xác nhận thực trạng nhà ở (số thành viên trong hộ gia đình và diện tích nhà ở) tại địa chỉ mà người xin xác nhận có đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú và thực tế đang sống tại đó. Người đứng đơn xin xác nhận về thực trạng nhà ở phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nếu đã có nhà ở khác trong địa giới hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở mà người đứng đơn muốn vay vốn để thuê, mua nhà ở.

 

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm ban hành các quy định cụ thể nhằm giảm thiểu thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuyển đổi công năng dự án nhà ở thương mại sang dự án nhà ở xã hội…

V. Thắng

ngocthanh