Vẫn cào bằng trong định giá đất

Việc định giá đất ở Việt Nam hiện nay được cho là vẫn còn thiếu tính minh bạch, chưa công bằng, chưa hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân… Phóng viên Báo Đấu thầu đã phỏng vấn ông Bùi Ngọc Tuân - Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) về vấn đề này.

Việc định giá đất ở Việt Nam hiện nay được cho là vẫn còn thiếu tính minh bạch, chưa công bằng, chưa hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân… Phóng viên Báo Đấu thầu đã phỏng vấn ông Bùi Ngọc Tuân - Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) về vấn đề này.

 

Phóng viên (PV): Nhiều người dân cho rằng việc định giá đất hiện nay không minh bạch, theo ông nguyên nhân từ đâu?

 

IMG

Ông Bùi Ngọc Tuân

Cục trưởng Cục Kinh tế

và Phát triển quỹ đất

Ông Bùi Ngọc Tuân: Nói không minh bạch là chưa chính xác bởi trước khi công bố bảng giá đất, bao giờ UBND các tỉnh cũng phải đưa ra trước HĐND để xin ý kiến. Các đại biểu HĐND có ý kiến nhất trí hay cần bổ sung. Tôi cho rằng bảng giá đất của chúng ta hiện nay còn hạn chế vì chưa định giá tới từng thửa. Việc định giá vẫn áp dụng mức cào bằng nên thực chất vẫn chưa công bằng. Ví dụ đất nông nghiệp cả một huyện là cùng một giá. 

 

PV: Có ý kiến cho rằng trong điều kiện hiện nay rất khó để xây dựng một bảng giá đất chuẩn xác tại Việt Nam. Ông bình luận gì về ý kiến này? 


Ông Bùi Ngọc Tuân: Ở nước nào cũng vậy, không thể chuẩn xác 100%. Theo tôi được biết, chuẩn mực quốc tế đạt từ 75% đến 80%. Việt Nam cần phấn đấu đạt được mức này để việc định giá đất đảm bảo hài hòa, không gây thất thoát cho Nhà nước và đảm bảo sự công bằng cho người dân. Có hai cách định giá đất: định giá hàng loạt và định giá cụ thể để làm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân. Hai biện pháp này hiện thế giới đang áp dụng. 

 

PV: Theo ông, người định giá đất cần phải hội tụ những yếu tố nào?

 

Ông Bùi Ngọc Tuân: Muốn giá đất sát với giá thị trường thì người định giá đất phải thâm nhập thị trường, không thể căn cứ vào hợp đồng giao dịch. Người định giá phải có trình độ phân tích thị trường để xác định được  đúng giá đất. Đây là hai yếu tố đòi hỏi người định giá đất phải có. Tóm lại, người định giá đất phải đảm bảo phẩm chất và năng lực. 

 

PV: Những dạng đất nào sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) sau khi được định giá, thưa ông?

 

Ông Bùi Ngọc Tuân: Những trường hợp đất đã ở lâu năm nhưng chưa được cấp GCN. Những trường hợp đất do lịch sử để lại, chưa thực hiện nghĩa vụ thuế đất đối với Nhà nước (ví dụ được giao đất nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất). Hoặc những trường hợp đất không có giấy tờ gì nhưng đã ở từ vài chục năm, đất nông nghiệp xen kẹt hoặc đất vườn, đất ao, hồ nếu phù hợp với quy hoạch và đủ điều kiện cấp GCN thì người dân sẽ được cấp GCN. Và tất nhiên để được cấp GCN thì người dân cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước sau khi được định giá.

 

PV: Xin cảm ơn ông!

Ngô Trần (thực hiện)

admin