Ưu tiên vốn cho các dự án có tính thí điểm

Kế hoạch phân bổ ngân sách trung ương cho 2 Chương trình mục tiêu quốc gia là Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và Chương trình khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp ngày 13/12.

Kế hoạch phân bổ ngân sách trung ương cho 2 Chương trình mục tiêu quốc gia là Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và Chương trình khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp ngày 13/12. 

 

Theo Báo cáo của Chính phủ, tổng kinh phí bố trí cho Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2013 là 248,3 tỷ đồng; Chương trình khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường là 131 tỷ đồng.

 

Qua thẩm tra phương án phân bổ do Chính phủ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá, về cơ bản, Chính phủ đã tiếp thu, giải trình ý kiến của UBTVQH; đã rà soát, cắt giảm vốn sự nghiệp, điều chỉnh phương án phân bổ vốn hợp lý hơn. Các thành viên UBTVQH lưu ý, trong điều kiện nguồn vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia rất hạn hẹp, việc phân bổ vốn cần quán triệt những nguyên tắc ưu tiên: lựa chọn dự án có tính thí điểm để nhân rộng; dự án thật sự bức xúc, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân; bố trí vốn đối ứng để thu hút vốn viện trợ ODA. 

 

Thảo luận về các dự án cụ thể, UBTVQH dành sự quan tâm cho dự án “Thu gom, xử lý nước thải từ các đô thị loại II trở lên thuộc ba lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, sông Cầu và hệ thống sông Đồng Nai” trị giá 33 tỷ đồng trong Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường. Theo đó, Chính phủ dự kiến bố trí cho tỉnh Thái Nguyên 15 tỷ đồng và tỉnh Đồng Nai 15 tỷ đồng để thu gom, xử lý nước thải thành phố, 3 tỷ đồng cho Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình này. 

 

Về nội dung này, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng, với nguồn lực hạn chế, cần thiết phải bố trí vốn tập trung để hoàn thành dứt điểm một lưu vực sông. Do đó, đề nghị chỉ bố trí vốn tập trung cho việc xử lý ô nhiễm hệ thống sông Đồng Nai thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân hoặc chuyển toàn bộ số kinh phí này sang bố trí vốn cho xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: Với số tiền vài chục tỷ đồng thì dù có tập trung xử lý sông Đồng Nai cũng không đủ. Do đó chỉ nên chọn một vài đầu việc để làm, cố gắng dứt điểm trong năm 2013 - 2014.

 

Kết luận phiên họp, UBTVQH cơ bản nhất trí với phương án phân bổ do Chính phủ trình. UBTVQH yêu cầu việc thực hiện dự án phải bám sát các nguyên tắc mà cơ quan thẩm tra đã đề nghị. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, nếu các địa phương đã có dự án trồng rừng thì dành khoản tiền tiết kiệm được từ giảm chi sự nghiệp cho hoạt động này.

Q.M

 

trungnam