Ưu tiên đầu tư 45 bệnh viện tuyến tỉnh là bệnh viện vệ tinh

Hội nghị Triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2015 và góp ý dự thảo Thông tư phân tuyến, chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tổ chức sáng 21/8 tại Hà Nội.

Hội nghị Triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2015 và góp ý dự thảo Thông tư phân tuyến, chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tổ chức sáng 21/8 tại Hà Nội. 

 

Báo cáo về tình hình triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2015, PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết: Trong giai đoạn 2013 - 2015, ngành y tế sẽ ưu tiên đầu tư 45 bệnh viện tuyến tỉnh là bệnh viện vệ tinh của 14 bệnh viện hạt nhân. 

 

Việc triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2015 là một phần của Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2020 đã được Bộ Y tế phê duyệt vào tháng 3/2013, phạm vi tổng thể của Đề án sẽ tập trung đầu tư vào 5 chuyên khoa có công suất sử dụng giường bệnh quá cao hiện nay như: Ung bướu, ngoại chấn thương, tim mạch, sản và nhi. Tổng ngân sách thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2020 là 1.707,75 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 712,23 tỷ đồng, vốn đối ứng là 995,52 tỷ đồng.

HN

admin