Ưu tiên đầu tư 256 công trình cấp bách để ổn định dân cư Vùng chuyển dân sông Đà

Đây là nội dung của Quyết định điều chỉnh đề án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội Vùng chuyển dân sông Đà xây dựng Thủy điện Hòa Bình

Đây là nội dung của Quyết định điều chỉnh đề án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội Vùng chuyển dân sông Đà xây dựng Thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Quyết định nêu rõ, xây dựng đồng bộ 9 điểm tái định cư tập trung và 25 điểm dân cư trong nội bộ xã cho các hộ thiếu đất ở; hỗ trợ vốn cho 18.176 hộ nghèo để sản xuất cây ngắn ngày và chăn nuôi đại gia súc.

 

Với điểm tái định cư xen ghép nội xã, sẽ ưu tiên đầu tư 116 dự án xây dựng đường đến điểm tái định cư; đường nội bộ trong điểm tái định cư; san nền nhà; công trình điện; nước sinh hoạt.

 

Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, Đề án ưu tiên đầu tư xây dựng 4 dự án đường giao thông liên xã, 11 cầu treo dân sinh; 16 công trình thủy lợi; 25 công trình nước sinh hoạt; 13 nhà lớp học mầm non và tiểu học... Trong đó, đã xây dựng hoàn thành 53 dự án; đầu tư xây dựng mới 28 dự án (bao gồm: 4 tuyến đường liên xã; 4 cầu treo dân sinh; 12 công trình nước sinh hoạt; 4 công trình thủy lợi; 4 công trình trụ sở UBND xã).

 

Cũng theo Quyết định, Vùng ảnh hưởng chuyển dân sông Đà xây dựng Thuỷ điện Hoà Bình gồm có 50 xã và 2 thị trấn thuộc 6 huyện thuộc tỉnh Sơn La bao gồm: Phù Yên, Mộc Châu, Bắc Yên, Mường La, Mai Sơn, Vân Hồ. Tổng số hộ dân trong vùng Đề án thực hiện di chuyển để xây dựng thủy điện là 54.153 hộ.

Q.K

ngocthanh