Ưu tiên các dự án có giá trị gia tăng và tác động lan tỏa lớn

Đây là một trong những định hướng và nguyên tắc chung sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) của Việt Nam giai đoạn 2015 - 2018 được đề cập tại Tọa đàm: Định hướng ưu tiên sử dụng vốn WB của Việt Nam giai đoạn 2015 - 2018 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với WB tại Việt Nam tổ chức chiều ngày 20/1, tại Hà Nội.

Đây là một trong những định hướng và nguyên tắc chung sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) của Việt Nam giai đoạn 2015 - 2018 được đề cập tại Tọa đàm: Định hướng ưu tiên sử dụng vốn WB của Việt Nam giai đoạn 2015 - 2018 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (KH&ĐT) phối hợp với WB tại Việt Nam tổ chức chiều ngày 20/1, tại Hà Nội. 

IMG

Ảnh: Đ.Trung

Thực hiện hiệu quả 2 mục tiêu

 

Theo bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, trong khoảng 1,5 năm trở lại đây, WB tích cực hỗ trợ các đối tác phát triển giảm nghèo và phát triển nhanh hơn. Do đó, Nhóm WB đã đưa ra Chiến lược hoạt động mới với hai mục tiêu của WB (chấm dứt tình trạng nghèo cùng cực và thúc đẩy thịnh vượng chung) đối với các tổ chức của WB nhằm hỗ trợ các đối tác của mình phát triển bền vững. 

 

Tại Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương nhấn mạnh, trong thời gian qua, Việt Nam đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ODA của WB và đang trong lộ trình “tốt nghiệp” nguồn vốn vay ưu đãi (IDA) của WB. Tọa đàm là cơ hội để hai bên trao đổi sâu hơn về những tiêu chí lựa chọn dự án, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn của WB, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

 

Thông tin về 2 mục tiêu của WB, tại Tọa đàm, đại diện WB cho biết, 2 mục tiêu này nhằm đảm bảo tương lai dài hạn của hành tinh cũng như hạn chế gánh nặng kinh tế đối với các thế hệ tương lai. Về mục tiêu chấm dứt tình trạng nghèo cùng cực, Chiến lược chỉ ra, giảm tỷ lệ phần trăm số người sống dưới mức 1,25USD/ngày xuống còn 3% vào năm 2030. Còn mục tiêu thứ hai là thúc đẩy sự thịnh vượng chung, thúc đẩy việc tăng trưởng thu nhập cho 40% dân số có thu nhập thấp ở tất cả các nước.

 

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, mục tiêu phát triển của Việt Nam phù hợp với mục tiêu kép của WB đó là giảm nghèo bền vững; phát triển nhanh và bền vững; tăng thu nhập, công bằng xã hội; nâng cao năng lực cạnh tranh. Vì thế, Chiến lược hoạt động mới của Nhóm WB và định hướng và tiêu chí sử dụng nguồn vốn WB của Việt Nam là căn cứ quan trọng, cơ bản cho việc xây dựng danh mục dự án sử dụng vốn WB trong thời gian tới.

 

Lựa chọn dự án có tác động lan tỏa

 

Theo bà Victoria Kwakwa, trong Chiến lược hoạt động mới với 2 mục tiêu nêu trên, WB sẽ tạo màng lọc chọn ra những dự án hỗ trợ mang hiệu quả tốt nhất đối với Việt Nam dựa trên việc thực hiện lồng ghép những mục tiêu phát triển của Việt Nam. “Vấn đề quan trọng ở chỗ, đây phải là những dự án có tác động lan tỏa, tác động lớn đến Việt Nam” – bà Victoria Kwakwa nhấn mạnh.

 

Tại Tọa đàm, Bộ KH&ĐT cho biết, trong bối cảnh mới của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và WB thì nguyên tắc chung sử dụng vốn vay WB vẫn là phù hợp với các ưu tiên của Chính phủ; đảm bảo an toàn nợ công; tăng cường cách “tiếp cận vùng”, hỗ trợ ngân sách trực tiếp, giải ngân dựa vào kết quả, hỗ trợ trực tiếp cho địa phương; thực hiện giai đoạn quá độ chuẩn bị chuyển sang vay thuần túy… Do vậy, Chính phủ Việt Nam sẽ ưu tiên dành vốn cho các dự án có giá trị gia tăng, có tác động lan tỏa, xúc tác cho khu vực tư nhân tham gia, tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; đồng thời tối ưu hóa các nguồn tài trợ của WB với việc tài trợ từ các nguồn IDA, IBRD, IFC, MIGA; phân bổ theo kết quả thực hiện; khả năng bố trí vốn đối ứng của cơ quan chủ quản, năng lực quản lý, thực hiện của chủ đầu tư.

 

Bốn chủ điểm ưu tiên đối với Việt Nam trong định hướng của WB theo lộ trình đạt mục tiêu kép là: hỗ trợ đối với tăng trưởng mạnh mẽ và toàn diện; tập trung hơn tới những giải pháp phi thu nhập; nhắm tới những cộng đồng đang bị tụt hậu; đảm bảo tính bền vững.

Chia sẻ về định hướng, tiêu chí cụ thể trong lựa chọn danh mục dự án ưu tiên, đại diện Vụ Kinh tế đối ngoại thuộc Bộ KH&ĐT cho biết, việc ưu tiên dự án sẽ căn cứ theo nguồn vốn và theo giai đoạn. Theo đó, đối với nguồn IBRD và vay hỗn hợp IDA/IBRD sẽ tập trung cho các dự án có khả năng thu hồi vốn; sử dụng hỗn hợp IDA/IBRD phát triển đô thị và các lĩnh vực xã hội hóa; các tổ chức tín dụng, khu vực tư nhân, thí điểm đối với dự án PPP… Trong trường hợp là nguồn vốn IDA sẽ ưu tiên dành cho các dự án phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu, kết cấu hạ tầng góp phần tăng trưởng và giảm nghèo bền vững; các ưu tiên cải cách, chương trình tái cơ cấu, chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển, tái cơ cấu nông nghiệp nhằm tăng cường tính cạnh tranh…

 

Riêng về định hướng, tiêu chí ưu tiên trong giai đoạn 2012-2018, Việt Nam chỉ dành vốn IDA cho các dự án không tạo ra nguồn thu trực tiếp, dự án theo hình thức cấp phát; vốn IBRD thì dành cho ngành có khả năng tạo nguồn thu. Còn giai đoạn sau năm 2018, nếu không có thêm nguồn IDA, có thể vay toàn bộ nguồn IBRD và cho các địa phương vay lại.

Trung Hiếu

ngocthanh