Ưu đãi, hỗ trợ cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc

(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Theo đó, dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về thuế.
UBND TP. Hà Nội sẽ ưu tiên bố trí đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: Lê Tiên
UBND TP. Hà Nội sẽ ưu tiên bố trí đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: Lê Tiên

Cụ thể, dự án đầu tư mới tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc có quy mô vốn từ 4.000 tỷ đồng trở lên được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 30 năm. Đối với các dự án đã được UBND cấp tỉnh cấp phép đầu tư trước thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc (ngày 23/5/2008) và đang hoạt động tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc được hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được cấp.

Về chính sách phát triển nhà ở cho người lao động làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, UBND TP. Hà Nội sẽ ưu tiên bố trí đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở…

Ngoài các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư quy định trên, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc còn được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật khi đáp ứng đủ các điều kiện được hưởng ưu đãi, hỗ trợ.

Đối với các dự án cần đặc biệt thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ trình Chính phủ hoặc Thủ tướng quyết định các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung.    

Hải Bình