Ước giải ngân hơn 270 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2019

(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, ước thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công 12 tháng năm 2019 là hơn 270.209 tỷ đồng, đạt 62,94% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 67,46% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Năm 2019, vốn đầu tư công nguồn trong nước giải ngân được hơn 251.338 tỷ đồng. Ảnh: Tiên Giang
Năm 2019, vốn đầu tư công nguồn trong nước giải ngân được hơn 251.338 tỷ đồng. Ảnh: Tiên Giang

Trong đó, vốn trong nước giải ngân được hơn 251.338 tỷ đồng, đạt 68,06% kế hoạch Quốc hội và đạt 71,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ (vốn trái phiếu chính phủ đạt 44,55% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu quốc gia đạt 67,73% kế hoạch giao); vốn ngoài nước là hơn 18.871 tỷ đồng, đạt 39,89% kế hoạch Thủ tướng giao.

Đến nay, có 7 bộ, ngành và 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 90%; trong đó, đặc biệt có 4 bộ, ngành có tỷ lệ giải ngân đạt 100% và 5 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 95%. Tuy nhiên, có 15 bộ, ngành và 8 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 60%.

Trước tình hình giải ngân chậm trễ của nhiều bộ, ngành, địa phương, vào cuối tháng 10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 94/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Sau khi nghị quyết được ban hành, về cơ bản tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, ngành, địa phương trong tháng 12 đã có chuyển biến tích cực.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực rà soát tình hình giải ngân của các dự án đến thời điểm 30/11/2019 và đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 từ các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết số vốn được giao cho các dự án có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân tốt.

Hoàng Oanh