Ứng dụng khoa học - công nghệ mới trong sửa chữa cầu đường bộ

Theo Báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải), trong năm 2014, với số vốn được giao 3.773,2 tỷ đồng cho công tác sửa chữa định kỳ, Tổng cục đã cho thực hiện sửa chữa được 2.883 km đường, 368 cầu, sửa chữa và làm mới 262 km rãnh dọc, làm mới 149 cống ngang, sửa chữa và làm mới 20,4 km hộ lan, gia cố 101 điểm sụt trượt… Trong đó, đã sửa chữa nhiều công trình phức tạp như: Hệ thống thông gió hầm Hải Vân, sửa chữa cầu Kiền…

Theo Báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải), trong năm 2014, với số vốn được giao 3.773,2 tỷ đồng cho công tác sửa chữa định kỳ, Tổng cục đã cho thực hiện sửa chữa được 2.883 km đường, 368 cầu, sửa chữa và làm mới 262 km rãnh dọc, làm mới 149 cống ngang, sửa chữa và làm mới 20,4 km hộ lan, gia cố 101 điểm sụt trượt… Trong đó, đã sửa chữa nhiều công trình phức tạp như: Hệ thống thông gió hầm Hải Vân, sửa chữa cầu Kiền… 

IMG

Trong số các công trình được sửa chữa bằng nguồn vốn từ Quỹ Bảo trì đường bộ, nhiều công trình đã được sửa chữa bằng sản phẩm mới, công nghệ mới

 Ảnh: Nhã Chi

 

Về giao thông địa phương, trong năm 2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tiến hành rà soát toàn bộ 2.300 cầu treo dân sinh đang khai thác trên toàn quốc, kiến nghị và được cấp trên chấp thuận chỉ đạo các địa phương có kế hoạch sửa chữa các cầu, dừng khai thác các cầu hư hỏng nặng. Qua theo dõi, tổng hợp tình hình phát triển hệ thống đường địa phương thì cho thấy, hiện toàn quốc có 288.723 km đường địa phương, trong đó đường đô thị là 20.076 km, đường tỉnh là 26.218 km, đường huyện là 53.299 km, đường xã và đường khác là 178.294 km, đường chuyên dùng là 10.836 km.

 

Về công tác bảo dưỡng thường xuyên, năm 2014, Tổng cục Đường bộ đã triển khai, tổ chức đào 3.478,7 km rãnh đất (tại những vị trí chưa có rãnh) để tăng khả năng thoát nước và ngăn ngừa hành vi vi phạm đường bộ. Qua đây đã xác định được 1.334,1 km rãnh cần kiên cố hóa, trong đó có 144,4 km đã có kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên trong các dự án, còn lại chưa có dự án để bảo dưỡng thường xuyên.  Tính đến ngày 31/12/2014, tổng giá trị khối lượng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã hoàn thành là 5.048.908 triệu đồng, tổng giá trị khối lượng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã giải ngân là 4.538.918 triệu đồng.

 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết, trong số các công trình được sửa chữa bằng nguồn vốn từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương thì có nhiều công trình sửa chữa đã ứng dụng khoa học công nghệ và sản phẩm mới, nhiều sáng kiến cải tiến đã được áp dụng như sửa chữa khe co giãn cầu bằng thép, gia cố dầm dự ứng lực ngoài, sửa chữa các dầm cầu bê tông cốt thép trước đây có tải trọng thấp đáp ứng tải trọng hiện nay, ứng dụng công nghệ bê tông nhựa nguội, carboncor, cào bóc tái sinh nguội trong sửa chữa mặt đường và nhiều sáng kiến cải tiến khác.

 

Bên cạnh đó, trong năm 2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã tổ chức thực hiện quản lý bảo vệ, ngăn ngừa các hành vi xâm phạm hành lang an toàn, cập nhật vào hồ sơ quản lý cầu, đường các thay đổi về quy hoạch; đồng thời tiến hành kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo trì tại nhiều đơn vị. Qua kiểm tra đã chấn chỉnh và phê bình đối với chất lượng bảo dưỡng thường xuyên tại các Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia Lai, nhắc nhở và yêu cầu chấn chỉnh công tác bảo dưỡng thường xuyên đối với các Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng, Kon Tum và Cục Quản lý đường bộ III.

 

Cùng với đó, Tổng cục cũng theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp bảo trì đường BOT theo quy định; xử lý dừng thu phí 1 công trình để khắc phục các tồn tại về bảo trì; tổ chức thanh tra 1 công trình BOT, hướng dẫn cho các doanh nghiệp BOT thỏa thuận về kế hoạch bảo trì năm 2015.

Bích Thảo

 

ngocthanh