Tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm cơ khí ngành đường sắt còn thấp

Các dự án cơ khí đường sắt chưa đạt tỷ lệ nội địa hóa so với yêu cầu, hiện tỷ lệ này mới chỉ đạt 30-45%, so với yêu cầu là 70-90%.

Các dự án cơ khí đường sắt chưa đạt tỷ lệ nội địa hóa so với yêu cầu, hiện tỷ lệ này mới chỉ đạt 30-45%, so với yêu cầu là 70-90%. Theo đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nguyên nhân chủ yếu của thực trạng này là do một số thiết bị kết cấu chuyên dùng của ngành có yêu cầu kỹ thuật công nghệ chế tạo cao, chưa sản xuất được trong nước và  hiệu quả kinh tế cũng không cao nếu đầu tư sản xuất (các thiết bị hãm, điều hòa không khí, trục và bánh xe…).

 

Để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm cơ khí ngành đường sắt, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, mặc dù đặc điểm sản phẩm phương tiện vận tải ngành đường sắt có nhiều kết cấu, thiết bị có yêu cầu kỹ thuật cao và công nghệ phức tạp, trong nước chưa thể chế tạo ngay được, nhưng việc tăng cường tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm cơ khí thuộc ngành trong thời gian tới là rất cần thiết.

 

Sản phẩm cơ khí ngành đường sắt được xác định trong Chiến lược phát triển cơ khí Việt Nam là phương tiện vận tải đường sắt bao gồm đầu máy diesel công suất từ 800 -2000 Hp, toa xe hàng các loại và toa xe cao cấp.

T.Hiếu

ngocthanh