Từ ngày 1/1/2015 áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện 5 FTA đã ký kết

Nhằm thực hiện cam kết về thuế quan của Việt Nam trong các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giai đoạn 2015 - 2018, ngày 14/11/2014, Bộ Tài chính đã ban hành 5 Thông tư về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các FTA giai đoạn 2015 - 2018. Kể từ ngày 1/1/2015 (ngày các Thông tư trên có hiệu lực), hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt nếu đáp ứng tất cả các điều kiện nêu trong Thông tư.

Nhằm thực hiện cam kết về thuế quan của Việt Nam trong các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giai đoạn 2015 - 2018, ngày 14/11/2014, Bộ Tài chính đã ban hành 5 Thông tư về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các FTA giai đoạn 2015 - 2018. Kể từ ngày 1/1/2015 (ngày các Thông tư trên có hiệu lực), hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt nếu đáp ứng tất cả các điều kiện nêu trong Thông tư. 

IMG

Các đối tác trong các FTA Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, New Zeland, Ấn Độ sẽ xóa bỏ phần lớn thuế nhập khẩu cho hàng hóa của Việt Nam

 Ảnh: LTT

 

Đó là các thông tư: Thông tư số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015 - 2018; Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2015 - 2018; Thông tư số 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2015 - 2018; Thông tư số 168/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Australia - New Zeland giai đoạn 2015 - 2018; Thông tư số 169/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2015 - 2018.

 

Biểu thuế đính kèm các Thông tư trên quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo đúng cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định Thương mại hàng hóa đã ký. Tương ứng với những bước cắt giảm này của Việt Nam, các nước đối tác trong các Hiệp định Thương mại hàng hóa trên (ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, New Zeland, Ấn Độ) sẽ xóa bỏ phần lớn thuế nhập khẩu cho hàng hóa của Việt Nam nhập khẩu vào các thị trường này trong giai đoạn 2015 - 2018.

V. Thắng

 

ngocthanh